Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwiające nauczycielom organizację i prowadzenie zajęć

Edukator: Ewa Zielińska

Termin: 15/11/2018

Cena: 249 zł/os

Co zawiera cena?


Liczba zgłaszanych uczestników

Konferencja

typ szkolenia

Poznań

miasto
UWAGA ZMIANA TERMINU KONFERENCJIMiejsce


Collgium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

 

Opiekun Uczestników: Monika Mendala, tel. 12 631 04 10 wew. 103 (w godz. 8:00-15:00)


Termin


Poznań, 15 listopada 2018 r. (czwartek)


Miasto


Poznań


Miejsce


Collgium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

 

Opiekun Uczestników: Monika Mendala, tel. 12 631 04 10 wew. 103 (w godz. 8:00-15:00)Mapaedukacja artystycznaedukacja matematycznaedukacja przyrodniczanauczycielska diagnozapodstawa programowarozwój osobistyrozwój psychoruchowyumiejętności wychowawczewarsztat pracy nauczycielawspomaganie rozwojuwspółpraca z rodzicami
dyrektorzy przedszkolinauczyciele wychowania przedszkolnegonauczyciele żłobkówpomoce nauczycielarodzice dzieci w wieku przedszkolnymstudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Konferencja
Miasto:
Termin: 06/12/2018

Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwia...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ru...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pomysły na zebrania inne niż zwykle. "Widzę w...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Innowacje- projekty edukacyjne-eksperymenty

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogól...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kształcenie muzyczno-ruchowe w przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak motywować dzieci?

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia ...

Zobacz