Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwiające nauczycielom organizację i prowadzenie zajęć

Edukator: Ewa Zielińska

Termin: 23/10/2018

Cena: 249 zł/os

Co zawiera cena?


Liczba zgłaszanych uczestników

Konferencja

typ szkolenia

Wrocław

miastoMiejsce


Hotel Śląsk
ul. Oporowska 60
53-434 Wrocław

 

Opiekun Uczestników: Monika Mendala, tel. 12 631 04 10 wew. 103 (w godz. 8:00-15:00)


Termin


Wrocław, 23 października 2018 r. (wtorek)


Miasto


Wrocław


Miejsce


Hotel Śląsk
ul. Oporowska 60
53-434 Wrocław

 

Opiekun Uczestników: Monika Mendala, tel. 12 631 04 10 wew. 103 (w godz. 8:00-15:00)Mapaedukacja artystycznaedukacja matematycznaedukacja przyrodniczanauczycielska diagnozapodstawa programowarozwój osobistyrozwój psychoruchowyumiejętności wychowawczewarsztat pracy nauczycielawspomaganie rozwojuwspółpraca z rodzicami
dyrektorzy przedszkolinauczyciele wychowania przedszkolnegonauczyciele żłobkówpomoce nauczycielarodzice dzieci w wieku przedszkolnymstudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kurs Pierwszej Pomocy BLS-AED

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Learn how to teach - Twórcze i inspirujące z...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

W poszukiwaniu zimowych inspiracji - warszta...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka - c...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Awans zawodowy nauczyciela

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecko z Zespołem Aspergera

Zobacz