PROJEKT Little Ant's Adventures ZAKOŃCZONY!
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

Little Ant's Adventures

Regulamin

Regulamin projektu „Little Ant's Adventures”

 1. Zasady ogólne


 1. Regulamin projektu „Little Ant's Adventures" zatwierdzony i obowiązujący w CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kraków, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr. 0000487975, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, zwanej w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”.
   
 2. „Little Ant's Adventures" to wspólna nazwa dla pięciu „małych” projektów, które będą publikowane na łamach miesięcznika „Bliżej Przedszkola” w wydaniach z września i listopada 2016 r. oraz stycznia, marca i maja 2017 r.
 1. Pierwszy „mały” projekt – „Little Ant Goes to London” – podczas jego realizacji przedszkolaki poznają wybrane zabytki Londynu, postaci będące symbolami Anglii i wybrane aspekty kultury Wielkiej Brytanii. Artykuł pomocny przy realizacji tego projektu został opublikowany we wrześniowym wydaniu „Bliżej Przedszkola” nr 9.180/2016 (materiały na październik).
 2. Drugi „mały” projekt Little Ant in Space” – podczas jego realizacji przedszkolaki wybiorą się w podróż rakietą i poznają wybrane słownictwo dotyczące kosmosu, wylądują na Księżycu i wykonają kosmiczną pracę plastyczną, a także zaprzyjaźnią się z ufoludkiem. Artykuł pomocny przy realizacji tego projektu zostanie opublikowany w listopadowym wydaniu „Bliżej Przedszkola” nr 11.182/2016 (materiały na grudzień).
 3. Trzeci „mały” projekt – „Little Ant Under the Water” – podczas jego realizacji przedszkolaki wybiorą się w podróż łodzią podwodną i poznają podwodny tajemniczy świat, wykonają pracę plastyczną z motywem wybranego podmorskiego zwierzątka, nauczą się piosenki o meduzie i zagrają w niezwykłą podwodną grę. Artykuł pomocny przy realizacji tego projektu zostanie opublikowany w styczniowym wydaniu „Bliżej Przedszkola” nr 1.184/2017 (materiały na luty).
 4. Czwarty „mały” projekt – „Little Ant at the Zoo” – podczas jego realizacji przedszkolaki odwiedzą zoo i poznają wybrane zwierzęta, pobawią się z małpkami i będą uciekać przed krokodylami, rozpoznawać tropy zwierząt i rozwiążą zagadkę zaginionej papugi. Artykuł pomocny przy realizacji tego projektu zostanie opublikowany w marcowym wydaniu „Bliżej Przedszkola” nr 3.186/2017 (materiały na kwiecień).
 5. Piąty „mały” projekt – „Little Ant in the Meadow” – podczas jego realizacji przedszkolaki będą wędrować po łące pełnej cudownych owadów i innych zwierząt oraz nauczą się je rozpoznawać, wyszukają ukrytych żabek i poznają piosenkę o bardzo nietypowej biedronce. Artykuł pomocny przy realizacji tego projektu zostanie opublikowany w majowym wydaniu „Bliżej Przedszkola” nr 5.187/2017 (materiały na czerwiec).
 1. Cały projekt Little Ant's Adventures” przeznaczony jest do realizacji od 1 października 2016 do 19 czerwca 2017 r.

  Aby wziąć udział w projekcie i otrzymać Certyfikat z przeprowadzonych zajęć, należy:
   
  1. Przeprowadzić zajęcia (a najlepiej cykl zajęć) z udziałem dzieci. Należy skorzystać z propozycji zajęć zamieszczonych w danym numerze miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Zajęcia muszą zostać przeprowadzone w języku angielskim.
  2. Umieścić relację z zajęć (dla każdego „małego” projektu osobno) na stronie internetowej Organizatora.
   Instrukcja, jak zamieścić relację, znajduje się pod adresem: http://blizejprzedszkola.pl/upload/files/jak-zamiescic-relacje.pdf
  3. Uzupełnić licznik odpowiadający danemu „małemu” projektowi.
    
 2. Aby wziąć udział w projekcie Little Ant's Adventures”, Uczestnik nie musi brać udziału we wszystkich proponowanych przez Organizatora „małych” projektach (może w jednym lub kilku wybranych).

 

 1. Opłaty


 1. Udział w projekcie nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat rejestracyjnych.
 2. Materiały potrzebne do przeprowadzenia projektu Little Ant's Adventures”, tzn. Dyplomy oraz Certyfikaty Organizator udostępnia nieodpłatnie, po zalogowaniu się na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Materiały przeznaczone są do samodzielnego wydruku. Jedyny koszt, jaki może ponieść osoba biorąca udział w projekcie, to koszt miesięcznika, w którym zawarte są scenariusze oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia projektu.
 3. Organizator udostępnia również scenariusze na stronie Projektu do pobrania przy pomocy kodów darmowego pobierania lub przy pomocy SMS.
  Więcej informacji o kodach

 

 1. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa w projekcie


 1. Aby wziąć udział w projekcie, nie trzeba wypełniać zgłoszenia udziału.
 2. Każda Placówka zobowiązana jest do zorganizowania i przeprowadzenia każdego z „małych” projektów we własnym zakresie.
 3. Organizator jedynie udostępnia materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć dowolnie opracowanych i przygotowanych przez nauczyciela, tzn. publikuje w miesięczniku „Bliżej Przedszkola” scenariusz zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi i plakatem, pomocnymi przy realizacji „małych” projektów oraz udostępnia nieodpłatnie do samodzielnego wydruku Dyplomy oraz Certyfikaty do każdego „małego” projektu.
 4. Aby móc pobrać bezpłatne materiały, należy zalogować się na stronie www.blizejprzedszkola.pl – dopiero po zalogowaniu będzie możliwość pobrania bezpłatnych materiałów.
 5. Nauczyciele, którzy przeprowadzą projekt, będą mogli otrzymać Certyfikat zaświadczający o przeprowadzeniu każdego „małego” projektu.
 6. Warunkiem pobrania Certyfikatu jest wpisanie w Licznik (licznik będzie dostępny na stronie każdego „małego” projektu) nazwy przedszkola, liczby uczestników i zamieszczenie linku do relacji projektu. Link do relacji Uczestnik otrzyma po zaakceptowaniu wpisu (WYDARZENIE, ALBUM, FILM) przez Moderatora.
 7. Aby dodać wpis, należy:
 1. Być zalogowanym użytkownikiem serwisu blizejprzedszkola.pl.
 2. Uzupełnić swój Profil o pola wymagane do publikacji danego wpisu.
 3. Użytkownik powinien po zalogowaniu wypełnić formularz odpowiadający rodzajowi dodawanego wpisu (WYDARZENIE, ALBUM, FILM).
 4. Przesłać wpis za pomocą formularza do akceptacji Moderatora.
 5. Po zaakceptowaniu przez Moderatora wpis zostaje wyświetlony w serwisie blizejprzedszkola.pl. Można wtedy skopiować dostępny link i wrócić na stronę danego „małego” projektu, by uzupełnić licznik.
 1. Aby wpisać liczbę uczestników i wkleić link do relacji, należy zalogować się na swoim koncie na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Z jednego konta można tylko raz uzupełnić licznik w zakładce „małego” projektu. Dostępność liczników:
 1. Licznik do projektu Little Ant Goes to London” będzie aktywny od 1.10.2016
 2. Licznik do projektu Little Ant in Space” będzie aktywny od 1.12.2016
 3. Licznik do projektu Little Ant Under the Water” będzie aktywny od 1.02.2017
 4. Licznik do projektu Little Ant at the Zoo” będzie aktywny od 1.04.2017 
 5. Licznik do projektu Little Ant in the Meadow” będzie aktywny od 1.06.2017
 1. Liczniki na stronie projektu Little Ant's Adventures” będą aktywne do 25.06.2017 do godziny 12:00.
 2. Od 25.06.2017 od godz. 12:01 nie będzie możliwości pobrania bezpłatnych materiałów, w tym również CERTYFIKATÓW.

 

 1. Konkurs na najlepsze relacje


 

Zasady ogólne
 

Konkurs na najlepsze relacje z przeprowadzonych z zajęć w ramach projektu „Little Ant's Adventures” trwa od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

W konkursie biorą udział wszystkie relacje zamieszczone na stronie blizejprzedszkola.pl w zakładkach Wydarzenia, Albumy i Filmy, które zostały oznaczone jako działanie w ramach danego „małego” projektu wchodzącego w skład „Little Ant's Adventures”.

Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani w dwóch kategoriach:

 

I kategoria – nagroda od BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Spośród wszystkich relacji oznaczonych jako działanie w ramach danego „małego” projektu wchodzącego w skład „Little Ant's Adventures”, jury konkursu wybierze 3 najciekawsze, oceniając pomysłowość, zaangażowanie włożone w projekt i treści edukacyjne przekazywane podczas zajęć, które zostaną nagrodzone.

 

W tej kategorii zostanie w sumie nagrodzonych 15 relacji – po 3 z każdego „małego” projektu.

 

II kategoria – nagroda od „publiczności”

Spośród wszystkich relacji oznaczonych jako działanie w ramach danego „małego” projektu wchodzącego w skład „Little Ant's Adventures”, organizator przyzna 1 nagrodę za największą liczbę zdobytych polubień. Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie polubienia, które wyświetlane są na stronie konkretnej relacji zamieszczonej na stronie blizejprzedszkola.pl.

 

Przykład:

 

 

W tej kategorii zostanie w sumie nagrodzonych 5 relacji – po 1 z każdego „małego” projektu.

Nagrody
 

Organizator planuje nagrodzić zwycięzców I i II kategorii konkursu nagrodami rzeczowymi. Szczegółowe informacje o nagrodach pojawią się na stronie projektu w późniejszym terminie.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 13 lipca 2017 r. na stronie projektu. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska (nazwy użytkownika strony blizejprzedszkola.pl) jako zwycięzcy na stronie projektu.

Warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika po ogłoszeniu wyników wiadomości na adres konkurs@blizejprzedszkola.pl z adresem do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od opublikowania danych zwycięzcy na stronie projektu. Nieprzekazanie adresu do wysyłki w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z zrzeczeniem się nagrody.

Uczestnik będący osobą fizyczną, który wygra nagrodę o wartości przekraczającej 100 zł lub jeśli łączna wartość nagród otrzymanych od Organizatora w ciągu roku kalendarzowego przekroczy 100 zł, jest zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie PIT 8C (w rozumieniu ustawy o pod. doch. os. fizycznych w Art.21 ust1 pkt68a oraz w Art.20 ust.1 pkt 9) wystawionego przez Organizatora.

Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą – koszt wysyłki ponosi Organizator. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną. W przypadku otrzymania wraz z nagrodą potwierdzenia otrzymania Nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do podpisania i odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na adres Organizatora na swój koszt. Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych.

Uczestnik, który publikuje na stronie blizejprzedszkola.pl materiały zawierające wizerunki osób, wraz z publikacją zapewnia, że dysponuje zgodą tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku (lub zgodą rodziców/opiekunów w przypadku publikacji wizerunku dzieci).

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora relacji zamieszczonej na stronie blizejprzedszkola.pl również na profilu FB Organizatora: www.facebook.com/blizejprzedszkola.

Dane osobowe uczestników Konkursu

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku zwycięzcy także adresu do wysyłki Nagrody.

Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane mu są jego prawa wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu do danych, ich poprawiania, zmiany, usunięcia.

 

 1. Postanowienia końcowe


 1. Regulamin wchodzi w życie 1.10.2016 i jest ważny do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres konkurs@blizejprzedszkola.pl.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie http://blizejprzedszkola.pl/little-ants?z=regulamin.