Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi

Edukator: Aleksandra Kozendra

Termin: 26/01/2019

Cena: 199 zł
Co zawiera cena?


Liczba zgłaszanych uczestników
pytania 12 631 04 10 wew. 103 wolnych miejsc: 14

Otwarte

typ szkolenia

Kraków

miasto

8

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Cel szkolenia:

 • nabycie nowego narzędzia pracy;
 • pokazanie ruchu jako jednego z ważniejszych środków niewerbalnego wyrażania siebie;
 • ukazanie możliwości oddziaływania tańca, ruchu i muzyki na kreatywne działanie i myślenie;
 • ukazanie szerokiego zasobu form muzyczno-ruchowych, które mogą ułatwić i uatrakcyjnić pracę nauczyciela w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej;
 • doskonalenie i pogłębienie świadomości samego siebie i własnego ciała poprzez przeżywanie muzyki w ruchu improwizowanym, tańcu i działaniach twórczych.


Przebieg szkolenia


Wstęp teoretyczny 

 • Rola komunikacji niewerbalnej i możliwości opierania się na niej w lepszym rozumieniu zachowań dzieci, nawiązywaniu z nimi kontaktu i tworzeniu narzędzi terapeutycznych wspomagających ich rozwój.
 • Terapia Tańcem i Ruchem formą wykorzystującą ruch i elementy tańca w procesie rozwoju dziecka.

Ćwiczenia praktyczne /do wykorzystania w swojej pracy/

 • Obserwacja i analiza ruchu.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu niewerbalnego poprzez taniec, ruch, zabawę oraz rozwijanie umiejętności ich wykorzystywania.
 • Stworzenie akceptowalnych sposobów uwalniania fizycznego napięcia, niepokoju, stresu, stłumionych uczuć.
 • Sposoby rozpoznawania i bezpiecznego wyrażania uczuć.
 • Odkrywanie nowych wzorców ruchu, reakcji i możliwości alternatywnych zachowań.
 • Poprawa uspołecznienia i interakcji.
 • Tworzenie spójnej osobowości i integracja psychofizyczna.

Miejsce


Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40, 30- 812 Kraków (Prokocim) 


Dodatkowe informacje


UWAGA - Uczestników warsztatu prosimy o zabranie wygodnego obuwia zmiennego.


Warunki uczestnictwa


 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: wypełnienie formularza on-line do  20 stycznia 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.
 2. Dokonanie wpłaty 199 zł na podstawie otrzymanej faktury pro-formy (faktura pro-forma zostaje wystawiona na podstawie otrzymanego zgłoszenia) lub dokonanie przedpłata na konto. 

Termin


26 stycznia 2019 r. (sobota) godz. 09:00-16:00


Miasto


Kraków


Miejsce


Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40, 30- 812 Kraków (Prokocim) Mapaedukacja artystycznanauczycielska diagnozapodstawa programowarozwój osobistyrozwój psychoruchowyterapia zaburzeńwarsztat pracy nauczycielawspomaganie rozwoju
kadra poradni psychologiczno-pedagogicznychnauczyciele kształcenia specjalnegonauczyciele rytmikinauczyciele w-fu nauczyciele wychowania przedszkolnegonauczyciele żłobkówpomoce nauczycielarodzice dzieci w wieku przedszkolnymstudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Roczniaki w klasie - co tu da się? Język angi...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecko z Zespołem Aspergera

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność d...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pomysły na zebrania inne niż zwykle. "Widzę w...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Learn how to teach - Twórcze i inspirujące z...

Zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 16/02/2019

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Badanie umiejętności matematycznych dzieci

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Rodzic to stan umysłu

Zobacz