Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

PRZEGLĄD FOTOGRAFICZNY " Nasz zwierzęcy przyjaciel."


Konkurs dodał(a) Ewa Jaszczyszyn
tydzień temu, wyświetleń 275


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Organizatorem przeglądu "Nasz zwierzęcy przyjaciel"

jest Miejskie Przedszkole nr 47 z Odziałami Integracyjnymi w Katowicach

ul.Słoneczna 60

40 – 136 Katowice

www.przedszkole47.info

 

Prace należy wysłać do 31stycznia 2022 r. wraz z kartą zgłoszenia na adres:

 

Miejskie Przedszkole nr 47 z Odziałami Integracyjnymi w Katowicach

ul.Słoneczna 60

40 – 136 Katowice

 

Cele przeglądu:

 

 • budowanie realcji innych niż międzyludzkie i wskazywanie, że tworzą one emocjonalną wartość,

 • dostrzeganie , że zwierzęta posiadają zdolnośc odczuwania,

 • budzenie życzliwości i troski wobec nich oraz radości i zadowolenia z przebywania z nimi,

 • rozwijanie umiejętności fotografowania- zachęcanie do dokumentowania spostrzeżeń.

 

 

Przegląd skierowany jest do dzieci i ich rodziców lub opiekunów (w tym wychowawców).

Każdy z autorów może przekazać 1 fotografię (może ona być również kolażem).

Format zdjęcia – A 5 ( 15/21 cm)

Zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:

  • TYTUŁ ZDJĘCIA;

  • nazwisko rodziny i imiona zaangażowanych do konkursu członków

   lub nazwisko nauczyciela i nazwę grupy, w której zrobione zostało zdjęcie,

  • adres reprezentowanego przedszkola;

  • imię i nazwisko nauczyciela wysyłającego zdjęcie.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie swoje,innych osób lub prawnych opiekunów dzieci o zgodzie na prezentowanie wizerunku,jeżeli taki się na nim znajdzie - na ich publikację na stronie internetowej przedszkola oraz podczas przedszkolnej wystawy /oświadczenie umieszczone jest w KARCIE ZGŁOSZENIA/.

Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem o prawach autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zw. z RODO.

 

Terminarz przeglądu:

 • Przekazywanie prac – do 6 lutego 2022 r..

 • Prezentacja zdjęć: wystawa fotograficzna w holu przedszkola pod w połowie lutego. .

 

Nagrody:
 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i podziękowania oraz drobne upominki.

 


Koordynator: Ewa Jaszczyszyn, Agata Walaszczysk

 


KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Tytuł zdjęcia: 


.........................................................................................................................................

 

Nazwisko rodziny i imiona zaangażowanych do konkursu członków (wiek dzieci)

 • lub nazwisko nauczyciela i nazwa grupy, w której zrobione zostało zdjęcie:

 

…………….......................................................................................................................

 

Imię,nazwisko nauczyciela wysyłajacego prace:

 

…………….......................................................................................................................

 

Adres reprezentowanego przedszkola:

 

............................................................................................................................................

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka…….....................................................................potrzebnych do realizacji przeglądu fotograficznego pt.: " Nasz zwierzęcy przyjaciel." , zorganizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 47 z Odziałami Integracyjnymi w Katowicach.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

 

Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku widniejącego na zjęciu podczas wystawy oraz na stronie internetowej Organizatora
 

....................................................................... ..............................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka ew. czytelny podpis osoby widniejącej na zdjęciu

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-02-06
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uwagi: Prosze o informacje czy przesłane logo dotarło w całości , w podgladzie wyglada tylko na wycinek.

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
ul.Słoneczna 60
40 ? 136 Katowice
0 32 206 22 40

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Jaszczyszyn