Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"BABCIA I DZIADEK W POEZJI I W PIOSENCE"- konkurs ogólnopolski


Konkurs dodał(a) Monika Radko
tydzień temu, wyświetleń 665


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki
do udziału w konkursie ogólnopolskim wokalno-recytatorskim pt.

„Babcia i Dziadek w poezji i piosence”

Uczestnicy prezentują wiersz lub piosenkę o babci lub dziadku lub o babci i dziadku a link do nagrania należy przesłać na adres mailowy: monika.pm50@o2.pl

Celem konkursu jest: Inspirowanie dziecka do aktywności twórczej, motywowanie dzieci oraz rozwijanie umiejętności językowych i wokalnych, stwarzanie sytuacji do promowania talentu i kreacji dziecka.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu, 41-200 przy ul. Franciszkańskiej 19.
   
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci  w wieki od 3 do 6 lat.
   
 3. Kryteria doboru repertuary:
  • Wiersz: dostosowany do wieku i umiejętności dziecka, zaprezentowany z pamięci samodzielnie przez dziecko, musi być zgodny z temat przewodnim konkursu, pod uwagę będzie brany ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, rekwizyt, strój)
  • Piosenka: musi pochodzić z repertuaru dziecięcego, dostosowana do wieku i umiejętności, zaprezentowana z pamięci samodzielnie przez dziecko z linią melodyczną w tle, musi być zgodna z tematem przewodnim, pod uwagę będzie brany ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, rekwizyt, strój)
 4. Każdy Uczestnik prezentuje jeden wiersz lub piosenkę. Prezentacja musi być wykonana w języku polskim i nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
   
 5. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w okresie od dnia 10 stycznia do 20 stycznia 2022 r.
   
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 stycznia 2022 r.
   
 7. Nagranie piosenki lub wiersza należy zamieścić w chmurze a link przesłać na adres mailowy:


monika.pm50@o2.pl

 

 1.  Wraz z linkiem należy  dołączyć metryczkę zawierająca: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, imię i nazwisko opiekuna artystycznego,  oraz oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o zgodzie na publikację nagrania i przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej organizatora konkursu (załącznik nr 1).
   
 2. W konkursie przewidziano  nagrody dla 3 najciekawszych prezentacji a dla pozostałych uczestników dyplomy i podziękowania przesłane drogą mailową.
   
 3. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
   
 4. Decyzja Organizatora co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
   
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie  imienia, nazwiska dziecka i nauczyciela na stronie głównej Przedszkola Miejskiego nr 50 w Sosnowcu https://p50sosnowiec.edupage.org/ zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ROZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………….

w konkursie wokalno-recytatorskim pt. Babcia i Dziadek w poezji i piosence organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu oraz przetwarzania danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

                                                                                              

                                                                               …………………………................................

                                                                                (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Przedszkole Miejskie Nr 50 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska  19, tel. 032 266-75-78, e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tyko i wyłącznie do celów związanych bezpośrednio
  z konkursem i jego promocją tzn. publikacją wizerunku dziecka na stronie internetowej organizatora konkursu, opracowanie dyplomu, podziękowania dla dzieci i rodziców.
 3. W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika.
 4. Rodzic/opiekun prawny może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres e- mail organizatora konkursu.

                                                                    …………………………................................

                                                                       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-01-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 50
Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
32 266 75 78

Komentarze

Wyślij wiadomość do Monika Radko