Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓŁNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Eko-bombki i ozdoby bożonarodzeniowe"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Balińska-Dudek
2 tygodnie temu, wyświetleń 622


Wpis został sprawdzony przez moderatora


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 „Eko-bombki i ozdoby bożonarodzeniowe”

 

1. Organizator konkursu:

Przedszkole Miejskie nr 129 w Łodzi
Adres: ul. Tatrzańska 100,
93-208 Łódź, tel. 42/ 643-52-46

2. Koordynatorzy konkurs:

mgr Katarzyna Balińska-Dudek

mgr Beata Pawlak

mgr Iwona Pawlak

mgr Kamila Miller

 

3. Cele konkursu:

 • Rozwijanie  kreatywności i wrażliwości estetyczno-plastycznej.
 • Ukazanie poczucia piękna i pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych.
 • Kształtowanie zdolności manualnych wśród dzieci.
 • Zachęcenie do samodzielnego wykonania ozdób świątecznych.
 • Poznawanie i kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

4. Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej ozdoby związanej ze Świętami Bożego Narodzenia z materiałów wtórnych lub innych materiałów ekologicznych (może to być np. ozdoba choinkowa, stroik, wieniec itp.) Ważne aby wykonana ozdoba nie była wykonana z materiałów sypkich bądź nietrwałych tj. żywe gałązki drzewek iglastych.

5. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli z całej Polski.
 • Każda placówka może zgłosić maksymalnie 4 prace konkursowe. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne. Kierujemy się zasadą, że jeden uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę.
 • Każda praca powinna zawierać czytelną metryczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem dziecka oraz imieniem
  i nazwiskiem nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała praca (załącznik nr 1).
 • Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnione:
 • kartę zgłoszenia uczestnika do konkursu (załącznik nr 2)
 • oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie wraz
  z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 3)
 • oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych
  z organizowanym konkursem (załącznik nr 4)
 • Prace wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć do  9.12.2021 r. osobiście lub wysłać na adres:
   

Przedszkole Miejskie nr 129 

ul. Tatrzańska 100

93-208 Łódź

 

Bardzo prosimy aby prace dostarczane za pomocą poczty były odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem (organizator konkursu nie opowiada za zniszczenie pracy w czasie transportu lub za jej zagubienie). Prace dostarczane w tej formie prosimy aby były opisane: że są skierowane do grupy IV.

Prace konkursowe przesłane po terminie bądź niezgodne z tematyką i celami konkursu nie będą brane pod uwagę.

6. Kryteria oceny:

 • Wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych.
 • Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.
 • Walory estetyczne i artystyczne.
 • Zgodność z tematyką konkursu.
 • Samodzielność wykonania pracy.

7. Nagrody:

 • Spośród zgłoszonych do konkursu prac, powołana w tym celu przez organizatora  „komisja” wybierze prace, które zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4latki oraz 5-6latki.
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Komisja zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wyróżnień. W przypadku łódzkich przedszkoli otrzymane nagrody będą do odebrania po rozstrzygnięciu konkursu
  w wyznaczonym terminie przez organizatora. Nagrodzone przedszkola spoza Łodzi otrzymają nagrody za pośrednictwem poczty. 
 • Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają drogą mailową dyplomy za udział, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.

8. Wyniki konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.12.2021 r., imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 129 w Łodzi (https://pm129lodz.wikom.pl/), facebookowym profilu Przedszkola Miejskiego nr 129 w Łodzi (https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-129-568513579846514)  oraz na stronie bliżej przedszkola (https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?aktywne)
do 20.12.2021 r.

Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie. Będą one wyeksponowane w holu naszego przedszkola, zdjęcia zamieszczone na naszej stronie internetowej i facebookowym profilu.

9. Dodatkowe informacje:

 • Uczestnik konkursu oświadcza, ze wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora na stronie Organizatora i profilu facebookowym Organizatora oraz na stronie internetowej, za pośrednictwem, której Organizator umieścił Regulamin konkursu.
 • Wszystkie prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych
  i prawnych.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 • W przypadku dodatkowych pytań bardzo proszę o kontaktowanie się z Panią Katarzyną Balińską-Dudek za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  k.balinska-dudek@pm129.elodz.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Regulamin z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 znajduje się poniżej w dokumencie do pobrania.

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-09
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole MIejskie nr 129 w Łodzi
Tatrzańska 100
93-208 Łódź
42/643-52-46

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Balińska-Dudek