Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Moje sposoby radzenia sobie ze złością - konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Aneta Marat
tydzień temu, wyświetleń 188


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

"Moje sposoby radzenia sobie ze złością"

 

Cele konkursu:

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

- budzenie zainteresowania technikami plastycznymi,

- przedstawianie swoich emocji używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi przy ulicy Batalionów Chłopskich 21.
   
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich.
   
 3. Z każdej placówki przyjmowane są maksymalnie cztery prace indywidualne.
   
 4. Technika prac dowolna, płaska.
   
 5. Jeśli zdecydują się Państwo użyć materiałów sypkich do wykonania pracy, prosimy aby prace były odpowiednio zabezpieczone (np. włożone w koszulkę i zaklejone) aby nic się nie rozsypywało podczas wystawy.
   
 6. Format pracy A4.
   
 7. Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie ciekawych/różnorodnych technik plastycznych, samodzielność.
   
 8. Spośród prac wyłonieni zostaną zwycięzcy (I, II, III miejsce) oraz przyznane zostaną trzy wyróżnienia – przewidziane dyplomy i nagrody książkowe.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola – http://www.wikom.pl/pm214lodz
 

9. Prace należy dostarczyć do przedszkola osobiście lub wysłać je pocztą na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 214

ul. Batalionów Chłopskich 21

94-058 Łódź

z dopiskiem konkurs „Moje sposoby radzenia sobie ze złością”
 

10. Konkurs trwa od 11 października do 05 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu 10 listopada. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie do 15 listopada.

Prace, które dotrą po wyżej wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione w konkursie.                             

Wystawa pokonkursowa od 08 listopada do 17 listopada 2021 r. (prace zaprezentowane w holu przedszkola).            
                                                   

11. Każda praca musi być opatrzona metryczką naklejoną z tyłu pracy, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, adres placówki, numer telefonu placówki, adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego z dzieckiem pracę (metryczkę prosimy przygotować komputerowo).
 

12. Do zgłaszanych prac należy dołączyć:

* zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek dziecka) – załącznik nr 1,

* zgodę nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została przygotowana na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko) – załącznik nr 2,

Prosimy, aby zgody nie były przyklejone do pracy.

Prace, do których nie zostaną dołączone w/w zgody nie będą brane pod uwagę.
 

13. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
 

14. Podziękowania dla nauczycieli oraz dyplomy dla dzieci będą wysyłane pocztą elektroniczną, dlatego nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie dla siebie oraz dyplom dla dziecka proszeni są o podanie adresu mailowego, na który mają one być wysłane.
 

15. Nauczyciele przygotowujący z dziećmi prace są zobowiązani do zapoznania rodziców z regulaminem.
 

16. Biorąc udział w konkursie nauczyciele i rodzice akceptują powyższy regulamin.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorki: Elżbieta Klimkiewicz-Kujawska, Izabela Makowska, Aneta Marat pod numerem tel. 512 040 902

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-05
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi
Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
512 040 902

Komentarze

Wyślij wiadomość do Aneta Marat