Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OPOLSKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNO-PROZDROWOTNY ONLINE


Konkurs dodał(a) ANNA KRZYWICKA-USTRZYCKA
tydzień temu, wyświetleń 176


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OPOLSKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNO-PROZDROWOTNY ONLINE DLA DZIECI I RODZICÓW

„SOBOTNIE ŚNIADANKO” – DBAMY O ZDROWE POSIŁKI W NASZYCH DOMACH

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu – Iwona Łazarska i Anna Krzywicka-Ustrzycka.

II. Cele konkursu:

 1. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych dzieci;
 2. Zachęcanie do spożywania zdrowych posiłków;
 3. Wspólne spędzanie czasu dzieci z rodzicami;
 4. Zaprezentowanie ciekawych zdjęć wykonanych przez rodziców;
 5. Promowanie i rozpowszechnianie swoich pomysłów żywieniowych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć rodzice ze swoimi dziećmi z przedszkoli publicznych i niepublicznych z miasta Opole.
   
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat.
   
 3. W konkursie może pomagać nauczyciel poprzez dzielenie się pomysłami i udzieleniem pomocy przy przesyłaniu zgłoszenia na konkurs.
   
 4. Udział w konkursie może wziąć 1 dziecko z każdej grupy przedszkolnej 5-cio i 6-cio latków.
   
 5. Udział w konkursie polega na zaprezentowaniu przez dziecko i rodzica sobotniego śniadanka w postaci zdrowego posiłku.
   
 6. Na fotografii może być uwiecznione dziecko spożywające zdrowy posiłek lub można sfotografować samą propozycję posiłku.
   
 7. Można wysłać tylko 1 zdjęcie posiłku.
   

Wykonane zdjęcie wysyłamy na adres mailowy z tytułem „konkurs fotograficzno-prozdrowotny”:

konkurs.pp54@wp.pl

 

oraz w treści maila wpisujemy następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka,
 • tytuł zdjęcia,
 • nazwa przedszkola, do którego uczęszcza dziecko,
 • adres, na który (w sytuacji zdobycia nagrody głównej) ma być wysłana nagroda (może to być adres przedszkola),
 • adres mailowy do kontaktu.

9. Czas trwania konkursu.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia Zwycięzcy otrzymają informację na temat wygranej na zwrotny adres mailowy oraz wiadomość zostanie upubliczniona na stronie www.blizejprzedszkola.pl (zakładka społeczność – konkursy i wyniki).

11. Dla zwycięzców I-go, II-go, III-go miejsca  (może być sytuacja miejsc ex aequo) przewidziane są nagrody, które zostaną wysłane pocztą polską na wskazany adres w mailu. Dla osób wyróżnionych zostaną nadesłane dyplomy w formie skanów na adresy e-mailowe, a dla pozostałych osób dyplomy za udział w konkursie (również wysłane mailowo do samodzielnego wydruku).

12. Zdjęcie w formacie jpg nauczyciel lub rodzic wysyła na adres mailowy: konkurs.pp54@wp.pl do dnia 22.11.2021 r. z tytułem „konkurs fotograficzno-prozdrowotny” oraz do e-maila uczestnik dołącza załącznik (zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych i wizerunku dziecka w formie skanu lub zdjęcia).

13. Z powodu nieprzewidzianych okoliczności wyniki konkursu mogą być opublikowane w późniejszym terminie.

14. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

15. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

Załącznik

 

Oświadczenie rodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich oraz mojego dziecka danych osobowych w tym: adresu mailowego, imienia i nazwiska dziecka, miejsca uczęszczania dziecka do przedszkola oraz mój lub przedszkola adres korespondencyjny w celach wynikających z organizacji Opolskiego Międzyprzedszkolnego Konkursu Fotograficzno-Prozdrowotnego online dla dzieci i rodziców „Sobotnie śniadanko” – dbamy o zdrowe posiłki w naszych domach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Dodatkowo wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wysłanej do konkursu fotografii wraz z wizerunkiem mojego dziecka.

 

  ………………..……….……………………………

                  data i podpis rodzica

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-22
Zasięg konkursu: Wybierz
Uczestnicy: Dzieci i rodzice
Uwagi: konkurs tylko dla przedszkoli publicznych i niepublicznych miasta Opole

Organizator

Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
ul. Hubala 19
45-266 Opole

Komentarze

Wyślij wiadomość do ANNA KRZYWICKA-USTRZYCKA