Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

JESIENNE DRZEWO MAŁEGO ARTYSTY


Konkurs dodał(a) anna lendzion
tydzień temu, wyświetleń 1146


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 86 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„Jesienne drzewo małego artysty”

 

Cele konkursu:

  • Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.

  • Rozbudzenie kreatywności i twórczości dzieci .

  • Wzmacnianie wiary we własne siły.

  • Promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej.

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci 3-4 letnie oraz dzieci 5-6-letnie.

Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 2 prace po 1 z każdej grupy wiekowej.

2. Technika prac dowolna,  format pracy A4.

3. Termin nadsyłania prac od 11.10.2021r. do 29.10.2021 r.

4. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych placówki. Pod uwagę będą brane zastosowane techniki plastyczne, pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne oraz estetyka wykonania.

5. Do zgłaszanych prac należy dołączyć: zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (zał. nr 1), zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzania danych osobowych (zal nr 2), zgodę nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została przygotowana na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jesienne drzewo małego artysty”(zał. nr 3), klauzulę informacyjną (zał. nr 4)

6. Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

7. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, celem wystawy w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.11.2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola.

9. Nagrody: Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy autorzy nadesłanych prac, którzy chcą otrzymać dyplomy i podziękowania proszeni są o podanie adresu e-mail, na który zostaną wysłane podziękowania.
10. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

11. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12, PRZEDSZKOLE NR 86

ul. SŁAWINKOWSKA 50

20-810 LUBLIN

z dopiskiem Konkurs „Jesienne drzewo małego artysty”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Koordynatorzy konkursu:

Beata Rybak

Anna Lendzion

 

kontakt do koordynatorów:

B. Rybak 509 449 767

adres email: beti87_lol@wp.pl

A. Lendzion 533 133 381

adres email: anialendzion123@wp.pl


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-29
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole nr 86
Sławinkowska 50
20-810 Lublin
509 449 767, 533 133 381

Komentarze

Wyślij wiadomość do anna lendzion