Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Jesienny bukiet - konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) katarzyna maślanka
4 dni temu, wyświetleń 333


Wpis został sprawdzony przez moderatora

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

JESIENNY BUKIET

REGULAMIN KONKURSU

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - lat                          

2. CELE KONKURSU:

  • Kształtowanie wyobraźni plastycznej
  • Inspirowanie jesienną tematyką
  • Rozwijanie kreatywności
  •  Umożliwienie dzieciom  zaprezentowania swojego talentu plastycznego
  • Promowanie placówki i wymiana doświadczeń pomiędzy przedszkolami

 

3. TECHNIKA I FORMAT: prac dowolna

4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, ilość prac z jednej placówki max 3.

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, dokładny adres przedszkola, nr telefonu, email, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.(metryczka umieszczona z tyłu pracy).

6. Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora jury. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody, a nauczyciele podziękowania.

7. Prace należy przesyłać do 15 X 2021 r. (decyduje data dostarczenia pracy do placówki) na adres:
 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39

 im. TAJEMNICZEGO OGRODU

40 – 860 KATOWICE

 UL.GLIWICKA 212

(KONKURS JESIENNY)


 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 X 2021r.Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie WWW.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie przedszkola:   mp39.manifo.com w zakładce KONKURSY. Nagrody ufundowała firma Lupus .

8. Prace pozostają do dyspozycji organizatora, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.

9. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w MP nr 39.

10. Informacji na temat konkursu udziela mgr Katarzyna Maślanka, mgr Ewa Stefanik.

 

Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

  1. OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem PT. Jesienny bukiet”                                 i z jego promocją.                                                                                

   .............................................

     Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

  1. OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem PT. ”Jesienny bukiet  i z jego promocją.                                                                                       

                                                                                             

                                                                             .................................                        Podpis nauczyciela/ wychowawcy

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021.10-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
Gliwicka 212
40-860 Katowice
+48503030567

Komentarze

Wyślij wiadomość do katarzyna maślanka