Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Wspomnienia z wakacji"


Konkurs dodał(a) Marta Bajwoluk
3 tygodnie temu, wyświetleń 1276


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

"Wspomnienia z wakacji"
 

     Organizatorem konkursu plastycznego „Wspomnienia z wakacji” jest:

Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu.

 1. CELE KONKURSU
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,

 

      2. REGULAMIN KONKURSU

 • konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola,
   
 • tematyka: „Wspomnienia z wakacji”,
   
 • technika plastyczna dowolna, płaska (malowanie, wyklejanie, wydzieranie, rysunek itp.),
   
 • format prac: A4 – A3,
   
 • prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci (pod kierunkiem nauczyciela),
   
 • każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace,
   
 • każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko autora oraz wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon placówki, tytuł pracy,
   
 • prace konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez organizatora,
   
 • kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność,
   
 • do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1), w przypadku jej braku prace nie będą oceniane,
   
 • prace należy dostarczyć do dnia 8 października 2021 r. na adres:
   

Przedszkole nr 3 Specjalne

ul. Śląska 45a

22-400 Zamość
 

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU  I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 października 2021 r.,
 • autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni,
 • podziękowania oraz dyplomy otrzymają tylko laureaci konkursu,
 • organizator nie zwraca dostarczonych prac,
 • koordynatorzy konkursu: Magdalena Romańczuk, Marta Bajwoluk
 • Załącznik 1

  Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   

              Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. 2018 poz.1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)

   

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) mojego dziecka …...............................................................................................................................w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Wspomnienia z wakacji” organizowanym przez  Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki, publikowania  i powielania jej zdjęć w materiałach związanych  z konkursem.

   

                                                                                       ….....................................................................

                                                                                                     (data, podpis rodzica/opiekuna)

   

   

   

   

   

  Załącznik 1

   

  Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

              Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. 2018 poz.1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)

   

   

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) mojego dziecka …............................................................................................................................... w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Wspomnienia z wakacji” organizowanym przez  Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki, publikowania  i powielania jej zdjęć w materiałach związanych  z konkursem.

   

                                                                                     ….....................................................................

                                                                                                     (data, podpis rodzica/opiekuna)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu
Śląska 45a
22-400 Zamość
84 639 67 60

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marta Bajwoluk