Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Sport to zdrowie


Konkurs dodał(a) Magda Sedlaczek
2 tygodnie temu, wyświetleń 252


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 6 w Ustroniu zaprasza dzieci do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:

"Sport to zdrowie"

Cele konkursu:

 • Kształtowanie w dzieciach zachowań zdrowotnych.
 • Wyrażanie swoich przeżyć w czasie ulubionych zabaw na świeżym powietrzu w formie pracy plastycznej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej.
 • Rozwijanie twórczego myślenia oraz wyobraźni.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli i punktów przedszkolnych z całego kraju.
   
 • Prace powinny mieć format A3 lub A4. Technika płaska, dowolna: rysunek, wydzieranka, collage itp. (bez materiałów sypkich).
   
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwa i dokładny adres placówki wraz z numerem telefonu oraz mailem, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca, a także podpisane przez rodzica oświadczenie.

OŚWIADCZENIE

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W  V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,NA WIOSENNEJ ŁĄCE”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Na wiosennej łące”.

2. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu placówki) przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. 2135).

3. Wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Przedszkola oraz w innych formach utrwaleń.

Data               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka wyrażającego zgodę 

……………    ………………………………………………………………………….

 • Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki.
   
 • Przewidziane są 3 nagrody główne.
   
 • Ilość prac z jednej placówki 2 z każdej kategorii wiekowej (max 4 prace z jednej placówki).
   
 • Prace należy przesłać pocztą na adres organizatora konkurs do 18 czerwca 2021 r.
   

Przedszkole nr 6 w Ustroniu

ul. Szeroka 7

43-450 Ustroń


Z dopiskiem ,,Sport to zdrowie”
 

 • Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
   
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie.
   
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
   
 • Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
   
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną podziękowania drogą elektroniczną.
   
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 czerwca 2021 r.
   
 • Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej naszego https://p6ustron.edupage.org/ oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl.
   
 • Zapraszamy do udziału w konkursie. Koordynatorki konkursu: Magdalena Sedlaczek, Agnieszka Konieczny  - tel. kontaktowy 696 067 305

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-06-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 6 Ustroń
Szeroka 7
43-450 Ustroń
696067305

Komentarze

Wyślij wiadomość do Magda Sedlaczek