Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Motyle bo jest ich tyle..


Konkurs dodał(a) Katarzyna Kukła
7 dni temu, wyświetleń 262


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski  konkurs plastyczny  pt:

”Motyle bo jest ich tyle..”

 

Głównym celem konkursu jest uczenie postawy bacznego obserwowania świata zwierząt oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.
 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
   
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy prezentującej motyle.
   
 3. Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie, a jej format nie powinien być większy niż A3.
   
 4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną.
   
 5. Każde przedszkole biorące udział w konkursie może przesłać max 5 prac.
   
 6. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

- dzieci 3-4 letnie

- dzieci 5-6 letnie

 1. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
 • zgodność z tematem konkursu
 • pomysłowość
 • oryginalność ujęcia tematu
 • estetyka wykonania prac
 1. Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, pełny adres i telefon przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna artystycznego.
   
 2. Każda praca powinna mieć załączone zgody. ZAŁĄCZNIKI 1-4.
   
 3. TERMINY:

Prace należy przesyłać do dnia 21.05.2021r. na adres organizatora:
 

Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko”

ul. 11 Lutego 18

59-101 Polkowice

Tel 76 749 73 73
 

 1. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 25.05.2021 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace nie są zwracane i przechodzą na własność organizatora

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkola pm2.polkowice.pl

Nauczyciele pragnący otrzymać podziękowania  za udział proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 (metryczka)

 

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………..

Wiek ……………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki, adres e-mail, telefon………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy , adres email…………………………......................................................................…………………..

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA  RODZICÓW (OPIEKUNÓW  PRAWNYCH)

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………........................................w  ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Motyle bo jest ich tyle”

 

 

 

2.Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy placówki) na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 „Słoneczko”  w związku z ogłoszeniem wyników konkursu oraz zamieszczenie na w/w stronie zdjęcia pracy plastycznej.

 

.............................................................................

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

.................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Motyle bo jest ich tyle” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” w celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na ewentualnej wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

................................................................................................................

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Ja .............................................................................................................. wyrażam

zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Motyle bo jest ich tyle”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

.................................................. ..................................................

(miejscowość i data) (podpis nauczyciela)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-21
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 2 "Słoneczko"
11-Lutego 18
59-101 Polkowice
767497373

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Kukła