Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs ogólnopolski "Bajkowe przygody - ilustracja do ulubionej bajki"


Konkurs dodał(a) Justyna Wójcicka
miesiąc temu, wyświetleń 267


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

serdecznie zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Bajkowe przygody - ilustracja do ulubionej bajki"

 

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na piękno literatury dziecięcej,
 • rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej,
 • wyrażanie własnych spostrzeżeń inspirowanych literaturą dziecięcą,

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w grupach wiekowych 3-4-latki, 5 - 6-latki.
   
 2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.
   
 3. Prace należy wykonać w formacie A3, techniką dowolną - płaską, bez materiałów sypkich.
   
 4. Kryteria oceny prac:
 • samodzielność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy,
 1. Z jednej placówki mogą wpłynąć maksymalnie 4 prace, po dwie prace dla każdej kategorii wiekowej.
   
 2. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych.

  3 - 4 latki oraz 5 - 6 latki. W każdej z grup zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
   
 3. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę wypełnioną drukowanymi literami- załącznik 1.
   
 4. Prace należy przesłać pocztą do dnia 17.05.2021 r. na adres organizatora:

 

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Batalionów Chłopskich 18

26 - 600 Radom

z dopiskiem konkurs "Bajkowe przygody - ilustracja do ulubionej bajki"

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.05.2021 r. Wyniki będą ogłoszone na stronach internetowych: www.pp19.radom.pl, www.blizejprzedszkola.pl.
   
 2. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów.
   
 3. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą.
   
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
   
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, zgody na publikację wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z konkursem.
   
 6. Koordynatorem konkursu jest:Justyna Wójcicka, j.wojcicka@pp19.radom.pl

 

 

Treść klauzuli.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem danych osobowych uczestnika jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Batalionów Chłopskich 18.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celurealizacji konkursu "Bajkowe przygody - ilustracja do ulubionej bajki"na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia, odwołania zgody .
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 5. Dane uczestnika nie będą  profilowane.
 6. Dane uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakżenie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie
 8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com

Zgoda na publikacje wizerunku

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej w mediach.

 

 

 

 

Załącznik 1

Metryczka do pracy konkursowej.

 

 

Tytuł bajki

 

Imię i nazwisko autora pracy

 

Wiek dziecka

 

Nazwa i adres przedszkola

 

Imię i nazwisko nauczyciela,

adres e-mail

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021.05.17
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi
Batalionów Chłopskich 18
26-600 Radom

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Wójcicka