Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Każdy może być artystą"


Konkurs dodał(a) Kasia Martowicz
2 tygodnie temu, wyświetleń 155


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi pt.

"Każdy może być artystą" 

organizowany przez Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Mysłowicach.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  z wszystkich przedszkoli z całej Polski.
   
 2. Głównym celem konkursu jest stwarzanie warunków do rozwoju twórczego dzieci oraz wyzwalanie wśród nich radości płynącej z aktu tworzenia.
   
 3. Technika i format prac jest  dowolny.
   
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres placówki, mail, numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela.
   
 5. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1).
   
 6. Prace należy dostarczyć lub wysłać do 25 maja 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
   

  Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

  ul. Laryska 9

  41-404 Mysłowice

  z dopiskiem: Konkurs „Każdy może być artystą”
   

 7. Wyniki konkursu zostaną zmieszczone 4 czerwca 2021 na stronie  Bliżej przedszkola oraz na stronie placówki http://p1myslowice.przedszkolowo.pl/
   
 8. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni 3 prace (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia, które zostaną nagrodzone. Pozostali uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele podziękowania.
   
 9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
   
 10. Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Martowicz, Magdalena Turczyńska, Aleksandra WróbelKontakt: magdzia83@tlen.pl, kasia16.02@poczta.fm
    

  Załącznik 1

   

  Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)

   

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ................................................

  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Każdy może być artystą” organizowanym przez Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach.

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 POZ. 1000), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia i nazwiska, oraz nazwy przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach wynikających z organizacji konkursu.

   

   

  Miejscowość i data                                                           Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-25
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach
Laryska 9
41-404 Mysłowice
32 222 69 20

Komentarze

Wyślij wiadomość do Kasia Martowicz