Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Kopciuszek"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Wójcik
2 tygodnie temu, wyświetleń 246


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii

 serdecznie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym do udziału

w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

 "Kopciuszek"

 

Cele konkursu:

• rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych dzieci poprzez bajkę

• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

• odczuwanie radości z tworzenia działania plastycznego

• promowanie twórczości dziecięcej

 

 Organizator konkursu:  

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Wilczopolu-Kolonii

Wilczopole-Kolonia 97

20-388 Lublin

 

Regulamin konkursu:
 

• Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski. • Zadanie polega na wykonaniu dowolnej postaci z bajki pt. „Kopciuszek”

• Technika wykonania pracy –płaska, dowolna (bez użycia materiałów sypkich)

• Format pracy A4 lub A3

•  Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr1)

• Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora

• Każde przedszkole biorące udział w konkursie może przesłać max 3 prace.

 

Kryteria oceny:

•  pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy

•  walory artystyczne i oryginalność pracy

•  wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

• prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:-3-4 latki oraz -5-6 latki

• W konkursie przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
-3-4 latki oraz -5-6 latki .

• Dyplomy i upominki dla zwycięzców oraz podziękowania dla opiekunów nagrodzonych dzieci  zostaną przesłane pocztą. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele podziękowania w wersji elektronicznej.

• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz nauczycieli, a także akceptacją warunków regulaminu.

• Wszystkie nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu, zostaną one zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii.

 

 

Termin i miejsce składania prac:

Prace należy przesłać do dnia 14 maja 2021 r. na wskazany adres organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Kopciuszek”:

 

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wilczopole-Kolonia 97

20-388 Lublin

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 10.06.2021 r. na stronie: bliżejprzedszkola.pl oraz wilczopolesp.edupage.org

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Metryczka pracy konkursowej

Imię i nazwisko uczestnika: .........................................................................................

Wiek dziecka: .....................................................

Nazwa i adres placówki:  .......................................................................................................

               ........................................................................................................

 Imię i nazwisko opiekuna:..........................................................................................

Telefon kontaktowy:.............................................................................

Adres e-mail:...................................................................................

 

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i

nazwisko) .........................................................................................................................

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Kopciuszek" organizowanym przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (tj. imię i nazwisko, wiek dziecka) 
mojego dziecka ….................................................................................... w związku
z udziałem w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Kopciuszek" organizowanym przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii

 w zakresie umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz stronie Bliżej Przedszkola, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania
i powielania jej zdjęć w  materiałach związanych z konkursem  i wystawą.

 

……………………….……………………………..................
         (data, podpis rodzica /opiekuna)

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Wójcik