Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Wiosenne powroty" - konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Marta Chabraszewska
tydzień temu, wyświetleń 428


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

„Wiosenne powroty”  to  konkurs plastyczny którego ważnym celem jest spędzony czas z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, wujostwem czy rodzeństwem. Prace plastyczne jakie powstają są rezultatem wspólnej zabawy.  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Wiosenne powroty”
 

1. Organizator:

Miejskie Przedszkole nr 7 im Marii Konopnickiej w Żarach

Marta Chabraszewska  m.chabraszewskaa@wp.pl

2. konkurs nawiązuje to pory roku jaką jest wiosna, oraz do roślin i zwierząt charakterystycznych dla tej pory roku.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci, które wraz z rodzicami, rodzeństwem lub dziadkami wykonają prace plastyczną o tematyce „Wiosenne powroty”

4. Cele konkursu:

 • twórcze myślenie, nieograniczona wyobraźnia
 • uzupełnienie wiadomości o powrotach zwierząt, ptaków na wiosnę,
 •  rozwijanie wyobraźni i pomysłowości  dzieci poprzez prace plastyczne
 •  wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania
 •  odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego 
 • Wychowanie poprzez estetykę w działaniach plastycznych.
 • Doskonalenie warsztatu plastyczno-technicznego.        

5. Temat pracy: praca może być potraktowana tradycyjnie jak i również konwencjonalnie. Zestawienie ze sobą przeciwstawnych, zaskakujących elementów pozwala na stworzenie ciekawej pracy.                                                                                                                                      

6. Kategoria wiekowa: 4, 5, 6 latki

7. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 • Technika wykonania prac – dowolna (rysunek, wyklejanka, wydzieranka gazety, czasopisma, plakaty, tapety, elementy malowane / rysowane (dowolne techniki rysownicze / malarskie płaskie), papier różnego rodzaju (papier kolorowy, brystol, szary papier, papier śniadaniowy, itp.).
  NIE używamy: wszelkiego rodzaju gotowych półproduktów papierowych jak np. naklejka.) Forma pracy płaska (niezbędne do wywieszenia na tablicy przedszkolnej);
 • Format prac plastycznych: A4 lub A3;
 • Każda placówka składa maksymalnie 3 prace
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki do jakiej uczęszcza dziecko, imię i nazwisko nauczyciela oraz adres mail – nieopisane prace nie będą brały udziału w konkursie
 • Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1
 • Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych prac przechodzą na własność Organizatora.
 • Organizator Konkursu nie ponosi kosztów wysyłki i przygotowania prac.

8. Termin dostarczania prac 19.03.2021 r. pod adresem:
 

Miejskie Przedszkole nr 7 im Marii Konopnickiej

ul Szymanowskiego 2

68-200 Żary
 

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres Marta Chabraszewska m.chabraszewskaa@wp.pl

9. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wszystkie prace zostaną nagrodzone dyplomem a trzy najciekawsze, wybrane przez Jury, otrzymają nagrodę specjalną. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 23.03.2021r Nazwiska Laureatów podamy na stronie http://www.przedszkole7.zary.pl/

 

II. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1-2, art. 5, 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że:

2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejskie Przedszkole nr 7 im Marii Konopnickiej w Żarach

3. Organizator będzie przetwarzać dane uczestnika oraz pozostałych osób, których dane pozyska z karty zgłoszenia uczestnika, na potrzeby organizacji Konkursu, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 i 6 RODO.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika konkursu (w tym również instruktora/nauczyciela oraz rodziców/ opiekunów prawnych) zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;

b. wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu (w tym również instruktora/nauczyciela oraz rodziców/opiekunów prawnych) w materiałach stworzonych przez Organizatora do celów promocyjnych Konkursu;

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Wiosenne powroty”

 

 • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 •  
 • NAZWA PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ NAUCZYCIELA/ INSTRUKTORA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • DOKŁADNY ADRES RODZICA/OPIEKUNA LUB PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

 • TELEFON, MAIL RODZICA/ OPIEKUNAPRAWNEGO/ PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACĘ

 TEL.…………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL.…………………………………………………………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Miejskie Przedszkole nr 7 im Marii Konopnickiej w Żarach  w celach związanych z udziałem w Konkursie, zgodnie z obowiązującym prawem  w zakresie dysponowania i przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są prawdziwe.

 

 

data............................................................

 podpis rodzica/opiekuna.......................................................

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: m.chabraszewskaa@wp.pl

Organizator

Publiczne Przedszkole nr 7 im Marii Konopnickiej
Szymanowskiego 2
68-200 Żary
m.chabraszewskaa@wp.pl

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marta Chabraszewska