Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Wędrówki po świecie - konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Joanna Janiak
tydzień temu, wyświetleń 302


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Dołączone pliki:

REGULAMIN KONKURSU


1. Konkurs skierowany jest do dzieci 4-6 letnich - z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie całej Polski.


2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ciekawe, piękne, charakterystyczne lub zabytkowe miejsca z całego świata. Inspiracją dla dzieci mogą być odbyte wakacyjne podróże, wakacyjne plany, jak również literatura dziecięca.

· technika prac dowolna, płaska

· format A4 lub A3
· praca indywidualna


3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 3 prace.  


4. Organizator nie bierze udziału w konkursie.


5. Praca konkursowa powinna zawierać:
· Krótki opis przedstawionego kraju / miejsca, budynku, zabytku (nazwa kraju/miejsca, budowli, zabytku itp.).
· metryczkę: tytuł pracy (określający przedstawione miejsce), imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres przedszkola, telefon oraz e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (oraz e-mail w celu przesłania podziękowania).


6. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik  do regulaminu). Prace bez dołączonego oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.


7. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztowo do dnia 31.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres

Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Gliwicka 93; 40-854 Katowice

lub

Miejskie Przedszkole nr 26 im. M.Mroza

ul. Zarębskiego 2; 40-854 Katowice


z dopiskiem: KONKURS „WĘDRÓWKI PO ŚWIECIE”


 
8. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.


9. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


10. Kryteria oceny:
· oryginalność przedstawienia tematu
· wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
· samodzielność wykonania pracy


11. Spośród nadesłanych prac komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni  i nagrodzi 3 laureatów  (1, 2 i 3-cie miejsce) oraz wyróżnienia.  


12. Dla wszystkich pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy, a dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu podziękowania, które przesłane zostaną pocztą elektroniczną.


13. Ogłoszenie wyników nastąpi 06.04.2021 r. na stronach internetowych Organizatorów

http://p26.dlaprzedszkoli.eu

https://www.facebook.com/mp26katowice/

http://www.mbp.katowice.pl/

14. Z nadesłanych prac zostanie utworzona wystawa stacjonarna w Filii nr 3 Biblioteki Publicznej oraz wystawa online 

15. Koordynatorka konkursu: Joanna Janiak, tel. 698- 656 - 527

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: Współorganizator Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 26 im. M. Mroza
Zarębskiego 2
40-854 Katowice
698656527

Komentarze

Wyślij wiadomość do Joanna Janiak