Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W OCZACH PRZEDSZKOLAKA"


Konkurs dodał(a) Kasia przedszkole
2 tygodnie temu, wyświetleń 287


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka w Mysłowicach zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W OCZACH PRZEDSZKOLAKA”
 

CELE KONKURSU:

- propagowanie idei integracji i prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

- uwrażliwianie dzieci w zakresie problemów osób niepełnosprawnych,

- integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka.
 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli.
   
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze w formacie A4 lub A3 przy wykorzystaniu dowolnej techniki (praca płaska).
   
 3. Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
   
 4. W ocenie prac, Jury, oprócz wartości artystycznych, estetycznych, będzie brało pod uwagę ich wartość merytoryczną ,tj. związaną z tematem Konkursu.
   
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
   
 6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie Facebookowej przedszkola.
   
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 21.12.2020,  a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszola.pl
   
 8. Prace należy wysłać do dnia 11.12.2020 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka 

ul. G. Zapolskiej 1

41-400 Mysłowice

z dopiskiem „Niepełnosprawność w oczach przedszkolaka”- konkurs plastyczny
 

 1. Laureaci 1,2,3 miejsca otrzymają nagrody wraz z dyplomami przesłane na adres placówki.
   
 2. Podziękowania dla nauczycieli oraz dyplomy dla dzieci za udział w konkursie będą wysyłane pocztą elektroniczną, dlatego uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, proszeni są o podanie e-maila.
   
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
   
 4. Z każdej placówki można przesłać max 3 prace indywidualne.
  ???????
 5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, która powinna zawierać: Imię, nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i adres placówki, nr telefonu, mailoraz imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego była przygotowana praca. Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą brały udziału w konkursie.

 

Koordynator konkursu:

Katarzyna Koteras

katarzyna.koteras@onet.pl

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-12-11
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele
Uwagi: katarzyna.koteras@onet.pl

Organizator

Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka w Mysłowicach
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
41-400 Mysłowice

Komentarze

Wyślij wiadomość do Kasia przedszkole