Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA - GÓRSKIM SZLAKIEM Z PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II"


Konkurs dodał(a) Magdalena Grabowska
miesiąc temu, wyświetleń 263


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Termin konkursu został wydłużony

Przedszkole nr 85 w Lublinie

zaprasza

do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym

"Piękna Nasza Polska Cała

- górskim szlakiem z papieżem Janem Pawłem II"
 

Przedszkolaki w hołdzie Papieżowi Polakowi w 100 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci.

REGULAMIN PRZEGLĄDU:

1. Organizatorem przeglądu jest Przedszkole nr 85 w Lublinie, ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin, www.p85.lublin.eu

2. Cele przeglądu:

- rozbudzanie u dzieci postaw patriotycznych i przynależności narodowej;

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pontyfikatu św. Jana Pawła II - papieża;

- rozwijanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania pięknem swojego kraju;

- kształtowanie poczucia estetyki i staranności podczas wykonywania pracy plastycznej;

- rozwijanie artystycznych pasji poprzez działalność plastyczną;

- prezentowanie uzdolnień artystycznych dzieci.

3. Przegląd jest przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 3-6 lat.

4. Forma pracy plastycznej : A4.

5. Technika wykonania pracy: rysunek, malarstwo, collage (nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich oraz prace wysłane pocztą elektroniczną).

6. Każda praca powinna zawierać metryczkę wykonaną komputerowo (z przodu pracy, w prawym dolnym rogu, czcionką Times New Roman, pogrubioną, rozmiar 14) zawierającą:

* imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,

* nazwę i adres placówki z numerem telefonu i adresem e-mail,

* imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

7. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 4 prace, które powinny być wykonane indywidualnie. Prace wykonane grupowo nie będą brane pod uwagę. Do każdej pracy powinien być dołączony Załącznik nr 1 (RODO) oraz Załącznik nr 2 (Zgoda rodziców).

8. Tematyka prac związana jest z górskimi wędrówkami papieża Jana Pawła II.

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w przeglądzie, a nauczyciele podziękowania za sprawowanie opieki merytorycznej podczas przygotowania dzieci do przeglądu (drogą elektroniczną, do wydruku we własnym zakresie).

10. Prace należy dostarczać osobiście lub przesłać do 20 marca 2020 r. na adres:
 

Przedszkole nr 85

ul. Onyksowa 8

20-582 Lublin

(z dopiskiem : Przegląd "Piękna Nasza Polska Cała")
 

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Grabowska i Edyta Pawłowska - Dudek.

11. Prace zostaną wyeksponowane w holu Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dnia 04.04.2020 r. podczas VI Dziecięcego Festiwalu Tańców i Przyśpiewek Ludowych "Lublin tańcem malowany" pt. "Od Bałtyku do Tatr - w hołdzie papieżowi Polakowi w 100 rocznicę urodzin oraz 15 rocznicę śmierci" organizowanego przez Przedszkole nr 85, Przedszkole nr 14 i Przedszkole nr 52 oraz opublikowane na stronie internetowej Przedszkola nr 85 w Lublinie oraz wydawnictwa "Bliżej Przedszkola".

12. Udział w przeglądzie jest bezpłatny. Dostarczenie pracy oznacza akceptację regulaminu, zgodę na prezentację i kopiowanie prac, opublikowanie danych osobowych na stronie internetowej przedszkola oraz wydawnictwa "Bliżej Przedszkola" (RODO). Prace nie będą podlegały zwrotowi.

Organizatorzy:

dyrektor Bożena Mazur,

nauczycielki: Magdalena Grabowska i Edyta Pawłowska - Dudek,

tel. kontaktowy: 663 931 177

e-mail: poczta@p85.lublin.eu

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-04-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: prosimy przysyłąć prace z dopiskiem "Piękna Nasza Polska Cała"

Organizator

Przedszkole nr 85
ul. Onyksowa 8
20-582 Lublin
663931177

Komentarze

Wyślij wiadomość do Magdalena Grabowska