Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs pt. "Wiosenna ozdoba na okno"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Chudzik
miesiąc temu, wyświetleń 333


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin ogólnopolskiego konkursu

„Wiosenna ozdoba na okno”

Organizator:

Przedszkole nr 41 w Rybniku ul. Chabrowa 11  44-210 Rybnik, tel.: 32 424 08 65
email: przedszkole41@op.pl

Temat konkursu: Wiosenna ozdoba na okno

(mogą to zatem być np. papierowe kwiaty, zwierzęta, ptaki, elementy przyrody np. drzewa, krzewy, elementy bajkowe wiosną itp.)

Cele konkursu:

  • Rozwijanie kreatywności nauczycieli/ rodziców
  • Dzielenie się pomysłami
  • Rozwijanie współpracy między nauczycielami poprzez realizację zadań związanych np. z awansem zawodowym
  • Promocja placówki

Adresaci konkursu: dorośli (nauczyciele, rodzice itp.)

Warunki przyjęcia prac do konkursu:

Format pracy: A3

Technika: dowolna ( odrzucone zostają ozdoby sypkie) płaska, najlepiej papierowa. Zezwala się na użycie dodatkowych narzędzi takich jak dziurkacze ozdobne, plotery  i inne ozdobne elementy dekoracyjne.

Metryczka dołączona do pracy wraz z zgodą: imię i nazwisko autora, placówka – adres, mail, tel ( wszystko napisane literami drukowanymi i dołączone do pracy na sznurku)

Ilość prac: max 5

Inne elementy brane pod uwagę podczas oceny jury:

lekkość pracy, kolorystyka pracy ( łączenie kolorów, wyrazistość kolorów), estetyka, pomysłowość,

Termin składania: 27.01.2020 – 20.03.2020

Miejsce składania prac: wysłanie pocztą na adres

Przedszkole nr 41  

ul. Chabrowa 11 

44-210 Rybnik

z dopiskiem konkurs „Wiosenna ozdoba na okno”  p. A. Chudzik, p. E. Mazur

 

Wyniki oraz nagroda:

Komisja z pośród nadesłanych prac wyłoni 3 zwycięzców ( dopuszcza się, że ilość zwycięzców może być większa), których nagrodzi dyplomem oraz książką „Puchatkowe wiersze i rymowanki”. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy drogą elektroniczną o ile załączą taką prośbę ze wskazaniem maila, na które ma ono być wysłane.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie przedszkola http://www.p41.miastorybnik.pl/z-zycia-przedszkola.html w terminie 7 dni od zakończenia konkursu tj. do 27.03.2020

Prawa organizatora: Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek. Prace pozostaną własnością organizatora i nie ulegają zwrotowi.

Koordynator konkursu: p. Agnieszka Chudzik ( agnieszka.chudzik@op.pl), p. Ewelina Mazur

......................................................................................

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ……………………………………………………….( imię nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym pt.: "WIOSENNA OZDOBA NA OKNO organizowanym przez Przedszkole nr 41 w Rybniku ul. Chabrowa 11  44- 210 Rybnik  oraz zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych

                                                                                

……………………………………                ………………………………………                               

(miejscowość, data)                                                            (podpis)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020.03.20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele
Uwagi: koordynator: mgr Agnieszka Chudzik, mgr Ewelina Mazur

Organizator

Przedszkole nr 41
Chabrowa 11
44-210 Rybnik
324240865

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Chudzik