Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

UROKI ZIMY


Konkurs dodał(a) Anita Kuzioła tydzień temu, wyświetleń 188


Wpis został sprawdzony przez moderatora

"UROKI ZIMY"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

CELE KONKURSU:

- promowanie twórczości dziecięcej,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych,

- inspirowanie do aktywnej twórczości,

- rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.
 

REGULAMIN:
 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 5 i 6 lat.
 

2. Technika dowolna (rysunek, kolaż, wydzieranka, grafika, itp.).
 

3. Format A4.
 

5. Forma - płaska.
 

6. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela bądź rodzica.
 

7. Jury dokona oceny prac według podanych kryteriów:

- walory estetyczne pracy,

- dobór techniki i zastosowanych środków plastycznych,

- oryginalność,

- samodzielność wykonania.
 

8. Każda placówka może zgłosić po 2 prace.
 

9. Zgłoszone prace należy opisać na odwrocie wydrukiem komputerowym:

- imię i nazwisko dziecka,

- wiek dziecka,

- adres Przedszkola/ Szkoły wraz z adresem e-mailowym placówki oraz numerem telefonu,

-imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 

10. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny Jury.
 

11. Prace należy przesyłać  do dnia 6 stycznia 2020 r. na adres:


 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

 UL.PARKOWA 1

22-680 LUBYCZA KRÓLEWSKA

 

12.Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora www.lubyczaprzedszkolna.net/admin  dnia 31 stycznia 2020 r.
 

13. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci i ich opiekunowie otrzymają dyplomy, upominki i podziękowania dostarczone drogą pocztową.
 

14. Nauczyciele chcący otrzymać  podziękowania za udział w konkursie proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty wraz ze znaczkiem.
 

15. Nadesłane prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania  w celu promocji konkursu.
 

 Koordynator konkursu: ANITA KUZIOŁA

Kontakt: anitakuzioa@gmail.com


 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna..........................................w konkursie plastycznym "UROKI ZIMY" organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej www.lubyczaprzedszkolna.net/admin danych osobowych oraz wyników konkursu.

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Przedszkole Samorządowe danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO.


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020.01.06
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
PARKOWA 1
22-680 Lubycza Królewska
666130178
Komentarze
Wyślij wiadomość do Anita Kuzioła