Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Każdy inny - wszyscy równi" - konkurs plastyczny dla uczniów - 3-17 lat


Konkurs dodał(a) Edyta Świtała 3 tygodnie temu, wyświetleń 166


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Niepubliczne Gucio Integracyjne w Toruniu
zaprasza
uczniów z przedszkoli i szkół z całej Polski do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem 


„KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI”

 

Prace plastyczne należy składać do 2 grudnia 2019 r.:
 

Przedszkole Niepubliczne Gucio Integracyjne

ul. Poznańska 49

87-100 Toruń

tel. 781 101 170

e-mail: pnguciointegracyjne@wp.pl

 

 

Z okazji

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  Przedszkole Gucio Integracyjne w Toruniu

zaprasza uczniów przedszkoli i szkół z całej Polski do  udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

pod hasłem  „KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI”.

 

 

Regulamin konkursu

 

  • Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest

Przedszkole Niepubliczne

Gucio Integracyjne, ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń

tel. 781 101 170

e-mail: pnguciointegracyjne@wp.pl
2. Konkurs przeprowadzony będzie w Przedszkolu Niepublicznym

Gucio Integracyjne w Toruniu

3. Dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez Organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.

4. Dokonując zgłoszenia wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (załącznik nr 1 – powinien być załączony do pracy )

5. Prace przesłane przechodzą na własność organizatora

6. Biorąc udział w konkursie należy przybliżyć uczestnikom informacje nt. temat integracji, niepełnosprawności.II. Cel Konkursu

Celem konkursu jest wzmacnianie samooceny dziecka, propagowanie idei integracji wśród dzieci, wzbudzanie poczucia empatii dla niepełnosprawnego rówieśnika, rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka.

 

 

III. Harmonogram Konkursu

14.11.2019            –    Rozpoczęcie Konkursu

02.12.2019            –   Ostateczne przyjmowanie prac konkursowych.

03-09.12.2019       –  Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozesłanie dyplomów i  nagród.

 

 

 


IV. Uczestnictwo w Konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział  dzieci i uczniowie z z przedszkoli i szkół z całej Polski

2. Praca powinna być opatrzona z tyłu metryczką: imię i nazwisko, wiek dziecka,  nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod opieką którego została wykonana praca

3. Zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1 ) powinno zawierać:
-  imię i nazwisko dziecka
- wiek dziecka

- nazwę i adres placówki

- imię i nazwisko nauczyciela,  pod którego opieką wykonano pracę. 

- podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Praca powinna być dostarczona do 02.12.2019r.
5. Praca  plastyczna powinna być wykonana w formacie plakatu A4,A3, lub większego dowolną techniką.

6. W rozstrzygnięciu Konkursu wezmą udział wyłącznie prace zgodne z niniejszym Regulaminem.

7. Osoba odpowiedzialna za konkurs – oligofrenopedagog  Edyta Świtała  tel.505643433, edyta.switala@wp.pl

8. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowanie proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem.

 


V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 

  1. Rozstrzygnięcie nastąpi w Przedszkolu Niepublicznym Gucio Integracyjne w Toruniu, po obejrzeniu prac przez jury.
  2. Jury: oligofrenopedagog  - mgr Edyta Świtała, logopeda  - mgr Aleksandra Witulska, nauczyciel wychowania przedszkolnego - mgr Daria Gawin
  3. Z przysłanych prac zorganizowana zostanie wystawa
  4. O nagrodzonych pracach poinformujemy e-mailem
  5. Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach wiekowych:

3-4 - lata

5-6  - lat

7-9 - lat

10-12 - lat

12-17 - lat

 

 

 

Załącznik nr 1

imię i nazwisko dziecka ………………………………………………….


wiek dziecka ……………………………………………………

 

Tytuł pracy………………………………………………………………

 

nazwa i adres placówki……………………………………………………..

 

e-mail…………………………………………………………. nr  telefonu………………………

 

imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką wykonano pracę………………………………………

 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………..w postaci:

                                    (imię i nazwisko dziecka)

- imienia,

- nazwiska,

- wieku,

- pracy plastycznej

……………………………………………………………..

                                            Podpis rodzica

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ………………………………………………………..w postaci:

Imię i nazwisko nauczyciela, przygotowującego prace z dzieckiem

- imienia,

- nazwiska,

- placówki, którą reprezentuję

 

…………………………………………………………..

                                       Podpis nauczyciela

 

 

 

w celu uczestnictwa w konkursie „Każdy inny- Wszyscy równi”, organizowanym przez  Przedszkole Niepubliczne GUCIO INTEGRACYJNE.

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z ekspozycją prac plastycznych na tablicy w Przedszkolu Niepublicznym GUCIO INTEGRACYJNE, publikacją nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach społecznościowych, oraz na portalu internetowym „Bliżej Przedszkola”

 

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 informuję, iż:

1)    administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne  GUCIO INTEGRACYJNE reprezentowane przez Karolinę Meller – Dyrektora;

2)    dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie „Integracja w moim przedszkolu” i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3)    dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu emisji wyników konkursu nie dłużej jednak niż 5 lat od daty ogłoszenia wyników konkursu;

4)    ma Pan/i prawo do:

- dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

6)    Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem uczestnictwa dziecka w konkursie, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa dziecka w konkursie;

7)    dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

       - administrator portalu „Bliżej Przedszkola”

- media społecznościowe facebook Przedszkola Niepublicznego Gucio Integracyjne

8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-02
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Niepubliczne Gucio Integracyjne
Poznańska 49
87-100 Toruń
781101170
Komentarze
Wyślij wiadomość do Edyta Świtała