Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

PRZYJAŹŃ BEZ BARIER


Konkurs dodał(a) Monika Ostałowska tydzień temu, wyświetleń 145


Wpis został sprawdzony przez moderatora

ZERÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. R. TRAUGUTTA W ŻELECHOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.

„PRZYJAŹŃ BEZ BARIER”

 

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie u dzieci postaw tolerancji i szacunku dla osób niepełnosprawnych.

 2. Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu wrażliwości dziecka.

 3. Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

 4. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

 

REGULAMIN:
 

 1. konkurs adresowany jest do starszych grup przedszkolnych (5-6 latki) oraz oddziałów zerówek w szkołach podstawowych.

 2. Czas trwania konkursu: 04.11 - 01.12.2019 r

 3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „PRZYJAŹŃ BEZ BARIER”

 4. Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A3 lub A4 dowolną technika plastyczną.

 5. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.

 6. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów. Przy ocenie prac najbardziej punktowana będzie: samodzielność wykonania, pomysłowość, stopień trudności technik oraz staranność wykonania.

 7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tyko 1 pracę opatrzoną na odwrocie metryczką. - załącznik nr1.

 8. Placówki biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 3 prace do dnia 01.12.2019 r na adres organizatora (liczy się data stempla pocztowego):


  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA 

  UL. OGRODOWA 3

  08-430 ŻELECHÓW


  z dopiskiem: KONKURS BEZ BARIER
   

 9. Do zgłoszonych prac konkursowych dołączone muszą być oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych – załącznik nr2 oraz oświadczenie nauczyciela -załącznik nr3

 10. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i replikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 12. Dla zwycięzców konkursu (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla laureatów i podziękowania dla nauczycieli. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres zwycięskich placówek do 4 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.

 13. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy dla dzieci, nauczyciele chcący otrzymać podziękowania proszeni są o dołączenie do przesyłki z pracą konkursową zaadresowanej koperty zwrotnej formatu A4 wraz ze znaczkiem pocztowym.

 14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 3.12.2019r na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz www.spzelechow.pl.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

           Iwona Olkowicz: iwona_olkowicz@wp.pl

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-01
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Zerówka w Szkole Podstawowej im. R. Traugutta w Żelechowie
Ogrodowa 3
08-430 Żelechów
257541022
Komentarze
Wyślij wiadomość do Monika Ostałowska