Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Nasza polska złota jesień"


Konkurs dodał(a) Liliana Pieprzyk tydzień temu, wyświetleń 307


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne „Truskawkowa Polanka” w Kórniku.

Cele konkursu:

- uwrażliwienie na piękno jesiennego krajobrazu,

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka,

- zachęcanie do obserwacji przyrody w najbliższym otoczeniu,

- promowanie dziecięcych talentów.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-4, 5-6 lat.
   
 2. Technika wykonania prac - dowolna, płaska.
   
 3. Format prac – A 4.
   
 4. Każda placówka może przesłać 2 prace wykonane indywidualnie.
   
 5. Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora konkursu.
   
 6. Kryterium oceny prac:

- samodzielność wykonania;

- staranność wykonania;

- wrażenie artystyczne.

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 
 

8. Autorzy, którzy otrzymają miejsce I, II, III otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe a nauczyciele podziękowania.
 

9. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania proszeni są o dołączenie koperty z naklejonym znaczkiem i adresem zwrotnym.

10. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko i wiek dziecka, dokładny adres placówki, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została przygotowana praca, zgodę rodzica

ZGODA RODZICA

Jako ustawowy opiekun wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................

w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Nasza polska złota jesień”.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne „Truskawkowa Polanka” w Kórniku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu oraz na publikację jego danych na stronie przedszkola http://www.przedszkoletruskawkowapolanka.pl, facebooku,  www.bliżejprzedszkola.pl w formie wyników konkursu.

                                              …………………..…….………………….

                                       data  i  czytelny podpis rodzica/opiekuna

11. Prace należy przesłać do dnia 30.11.2019 r.  na adres:
 

Przedszkole Niepubliczne „Truskawkowa Polanka”

Aleja Flensa 24a/7

62-035 Kórnik

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: przedszkola www.przedszkoletruskawkowapolanka.pl,  facebooku,  www.bliżejprzedszkola.pl do dnia 10.12.2019r.

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole Niepubliczne "Truskawkowa Polanka" w Kórniku
Aleja Flensa 24A/7
62-035 Kórnik
574 215 060
Komentarze
Wyślij wiadomość do Liliana Pieprzyk