Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"ŚWIĄTECZNE CZARY-MARY, CZYLI BOŻONARODZENIOWA OZDOBA - V EDYCJA"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Kowalska 2 tygodnie temu, wyświetleń 198


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Regulamin konkursu plastycznego

 

    Organizatorem konkursu jest:

     Przedszkole Miejskie nr 23

     ul. Żeromskiego 105

      90-549  Łódź

     

   Koordynator konkursu: Agnieszka Kowalska  aga_mac4@wp.pl

                                           Joanna Kaczorowska

 1.   Konkurs skierowany jest do dzieci:                                                                              

Kategoria I: 3-4 lata

Kategoria II: 5-6 lat

 

  2.  Na konkurs należy przekazać pracę wykonaną techniką dowolną. Produktem końcowym powinna być ozdoba bożonarodzeniowa. Do konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 prace. Zachęcamy, by przy wykonaniu prac zaangażowani byli rodzice przedszkolaków.
 

  3.  Prace muszą być obowiązkowo opatrzone danymi:

    Imię i nazwisko autora

    Wiek autora

    Placówka, telefon

   Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
 

4. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi w dniach  08.11.2019 r. - 13.12.2019 r. na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 23

ul. Żeromskiego 105

90-549  Łódź


 

5.  Specjalnie powołana komisja wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej, oraz prace wyróżnione. Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, samodzielność, oryginalność oraz kreatywność.
 

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 20.12.2019 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie czasopisma Bliżej Przedszkola.
 

7. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.
 

8. Proszę o dołączenie do prac koperty ze znaczkiem zwrotnym.
 

9.  Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację pracy w całości lub we fragmentach przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi.
 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 

11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 

  Serdecznie zapraszamy!!!
 

Załącznik 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................. (imię i nazwisko) w konkursie "Świąteczne czary-mary, czyli bożonarodzeniowa ozdoba. V edycja” organizowanym w roku szkolnym 2019/2020 przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

Miejscowość i data

............................................

Podpis rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu

............................................

 

Załącznik 2

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) przez organizatora konkursu (Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

 

Miejscowość i data

............................................

Podpis nauczyciela

............................................

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 23
Żeromskiego 105
90-549 Łódź
Komentarze
Wyślij wiadomość do Agnieszka Kowalska