Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ozdoba bożonarodzeniowa dla rodziców z dziećmi z województwa małopolskiego


Konkurs dodał(a) Sylwia Korzeniak 2 tygodnie temu, wyświetleń 159


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jeziorzanach zaprasza do udziału w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat z przedszkoli na terenie województwa małopolskiego.
 

Celem konkursu jest: przybliżenie tradycji świąt, rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci oraz zachęcanie do pracy rodzica z dzieckiem.
 

Warunki uczestnictwa:

- terminowe złożenie prac

- technika dowolna, przestrzenna,

- prace wykonane przez rodziców z dziećmi

- każda placówka może nadesłać po dwie prace z każdej kategorii wiekowej (3-4 latki i 5-6 latki)

- każda praca powinna posiadać metryczkę identyfikacyjną (imię i nazwisko uczestnika, nazwa placówki, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela kierującego pracę na konkurs, telefon kontaktowy do nauczyciela, adres e-mail, na który mają zostać wysłane dyplomy dla wszystkich uczestników i podziękowania dla nauczycieli) oraz zgodę na udział w konkursie.
 

Kryteria oceny: walory estetyczne, oryginalność pomysłu, estetyka, pracy, zgodność z tematem. Komisja powołana przez organizatorów wyłoni zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia z każdej kategorii wiekowej. Czekają atrakcyjne nagrody.

Prace przechodzą na własność organizatora.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
 

Prace należy przesyłać do dnia 22 listopada 2019 r. z dopiskiem "Konkurs plastyczny " na adres:
 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Jeziorzany 1

32-060 Liszki
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27 listopada 2019 r. Wyniki będą widoczne na stronach internetowych:

https://spjeziorzany.edupage.org

https://blizejprzedszkola.pl

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................. (imię i nazwisko) w konkursie "Ozdoba bożonarodzeniowa" organizowanym w roku szkolnym 2019/2020 przez Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

Miejscowość i data

............................................

Podpis rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu

............................................

 

Załącznik nr 2

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) przez organizatora konkursu (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jeziorzanach) w celach wynikających z organizacji konkursu "Ozdoba bożonarodzeniowa" zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-22
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci i rodzice

Organizator

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach
Jeziorzany 1
32-060 Liszki
504440322
Komentarze
Wyślij wiadomość do Sylwia Korzeniak