Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Najpiękniejsza kartka świąteczna"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Brożyna 2 tygodnie temu, wyświetleń 505


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin konkursu
Organizator:

Przedszkole nr 7

ul. Zwierzyniecka 4

39-400 Tarnobrzeg

Koordynator konkursu:

Katarzyna Brożyna, Anna Pawlik


Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych;
- Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci  inspirowanych świętami   Bożego Narodzenia;
- Promowanie utalentowanych dzieci;
- Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-technicznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia:

1. Temat przewodni kartki – CHOINKA

2.  Konkurs zaadresowany jest do dzieci 3 - 6 letnich

3. format kartki A5 (złożona A4).

4. Technika dowolna.

5. Prace należy przesłać do  6 grudnia 2019 r. na adres:

Przedszkole nr 7

ul. Zwierzyniecka 4

39-400 Tarnobrzeg

        z dopiskiem: „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2019 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie Bliżej Przedszkola oraz stronie internetowej Przedszkola nr 7.

7. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres placówki, e-mail, telefon , imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego konkurs.

8. O przyznanych nagrodach i sposobie ich wręczenia laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

9. Dla laureatów przewidziano nagrody za I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania droga elektroniczną.

11. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

12. Prosimy o dołączenie  zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU;

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku(zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: Imię , nazwisko, wiek

................................................................................................................................................................

W związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym " Najpiękniejsza kartka świąteczna", organizowanym przez Przedszkole nr 7 w Tarnobrzegu, zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie FB placówki oraz www.blizejprzedszkola.pl

Podpis rodzica/opiekuna.........................................

Miejscowość, data ..................................


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-06
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 7
Zwierzyniecka 4
39-400 Tarnobrzeg
798 720 270
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Brożyna