Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Polska - to moja rodzina, mój dom"


Konkurs dodał(a) Agata Chudyka i Joanna Wieczorek miesiąc temu, wyświetleń 519


Wpis został sprawdzony przez moderatora

"Polska - to moja rodzina, mój dom"


Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce - Leszczynach.

2. Cele konkursu:

* rozwijanie kreatywności i twórczości dziecięcej

* budowanie postawy patriotycznej u najmłodszego pokolenia przekazywanej
w formie plastycznej

* dostrzeganie roli rodziny, jako najmniejszej komórki społecznej w społeczeństwie
w kształtowaniu wartości patriotycznych
 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej.

Konkurs jest kierowany do dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych

4. Termin nadsyłania prac: 31.10.2019 r.  Adres:

KONKURS PLASTYCZNY 

"Polska – to moja rodzina, mój dom”

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek”

Ul. Ks. Pojdy 62

44-238 Czerwionka – Leszczyny.

 

Wymogi dotyczące pracy:

Tematyka:
KONKURS PLASTYCZNY

* format A-4

* technika dowolna

* max. ilość prac z jednej placówki – 3.

* prace należy oprawić – z tyłu pracy należy umieścić metryczkę wg wzoru:

Autor pracy

 

Wiek

 

Adres oraz nr telefonu przedszkola

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

5. Kryterium wyboru:

Niezależna komisja powołana przez organizatorów konkursu, wyłoni zdobywców
3 pierwszych miejsc tj

* przyznana zostanie I, II, III nagroda w w/w konkursie.

6. Nadesłane prace nie będą zwracane
i przechodzą na własność organizatorów.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób
i opiekunów.

  • Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział
    w konkursie i wykorzystanie pracy konkursowej w celu ekspozycji i promocji konkursu oraz zgodę
    na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 oraz wypełnioną przez nauczyciela prowadzącego zgodę
    na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3;

7. Prosimy zainteresowanych nauczycieli o dołączenie koperty zwrotnej i znaczka, celem przesłania zaświadczeń potwierdzających udział w konkursie.


8. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu, poprzez stronę internetową przedszkola:
http://www.promyczek1.pl/

oraz na stronie www.bliżejprzedszkola.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek
Ul. Ks. Pojdy 62
44-238 Czerwionka Leszczyny
32 431-16-41

 

 

 

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym:
"Polska – to moja rodzina, mój dom”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………….

 w ogólnopolskim konkursie plastycznym: "Polska – to moja rodzina, mój dom”

. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce - Leszczynach.

                            Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………….

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka .......................................................
w  Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce – Leszczynach oraz na stronie internetowej naszego przedszkola oraz w innych formach promocji naszej placówki tj.  Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce - Leszczynach.

 

………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce – Leszczynach danych osobowych mojego dziecka  w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego:

 "Polska - to moja rodzina, mój dom"

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

………………………………………………….……………

                                      Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 3

 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora ogólnopolskiego konkursu plastycznego:
"Polska - to moja rodzina, mój dom", którym jest Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK”
w Czerwionce - Leszczynach. moich danych osobowych  w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
 -  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela prowadzącego

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym ?Promyczek?
Ul. Ks. Pojdy 62
44-238 Czerwionka ? Leszczyny.
32 431-16-41
Komentarze
Wyślij wiadomość do Agata Chudyka i Joanna Wieczorek