Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji Urodzin Kubusia Puchatka


Konkurs dodał(a) Dominika Machnica miesiąc temu, wyświetleń 867


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Przedszkole nr 33 im Kubusia Puchatka ul. Grażyny 10, 20-605 Lublin

 serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym z okazji 93. urodzin Kubusia Puchatka

 

„Urodziny Kubusia Puchatka świętujemy, piękne kartki z życzeniami mu ślemy”

 

            14 października w 1926 roku wydano książkę opisującą losy sympatycznego misia i jego przyjaciół: Prosiaczka, Królika, Sowy, Kłapouchego, Mamy Kangurzycy i Maleństwa oraz Krzysia.

         Wszystko zaczęło się jednak w 1921 roku, kiedy to Alan Alexander Milne podarował swojemu rocznemu synowi misia-maskotkę. To właśnie dzięki tej zabawce powstała postać słynnego misia. Opisywanie jej przygód zapoczątkowane zostało w książce „Kubuś Puchatek”. Losy Puchatka i jego przyjaciół uwielbiają nie tylko maluchy na całym świecie, ale także dorośli.

         Kubuś Puchatek w tym roku świętuje 93. urodziny. Z tej okazji, jak co roku, w naszym Stumilowym Lesie wyprawiamy huczne przyjęcie. Kubusiowi byłoby bardzo miło gdyby przedszkolaki podarowały mu  kolorowe kartki z życzeniami,  bo przecież ”... cała rzecz w tym by mieć trochę troski, trochę względów o innych...” A.A.Milne

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

- przybliżenie najmłodszym postaci Kubusia Puchatka,

- inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci poprzez przedstawienie sylwetki Kubusia Puchatka jako bohatera literackiego,

- rozwijanie sfery emocjonalnej (empatii) i społecznej,

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,

- rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,

- kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.

 

Prace konkursowe:

- zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kartki urodzinowej dla Kubusia Puchatka,

- technika wykonania pracy jest dowolna,

- format prac A4 lub A5,

- prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci,

- każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę,

- placówka biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 6 prac,

- do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1),

- praca biorąca udział w konkursie musi na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa i adres placówki, telefon, adres e-mail)(załącznik nr 2),

- udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą zwracane Autorom.

 

Termin dostarczenia prac i wyniki:

Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.  Adres:

 

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka

ul. Grażyny 10

20-605 Lublin

 

Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2019 roku. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola http://p33.lublin.eu, bliżejprzedszkola.pl, zwycięzcy zostaną również powiadomieni mailowo na podany w metryczce pracy adres e-mail.

 

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów,  w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat.

W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonione miejsca (I, II, III).

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą:  samodzielność wykonania, pomysłowość, stopień trudności wybranej techniki oraz staranność i estetyka wykonania.

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane dyplomy i nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe dla laureatów zostaną wysłane pocztą na adres zwycięskich placówek.

Pozostali uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną dyplomy dla dzieci i list gratulacyjny dla nauczyciela - do 6 grudnia 2019r.

Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa nadesłanych prac, którą będzie można oglądać do końca grudnia 2019 w siedzibie Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie, ul. Grażyny 10.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:

Dominika Machnica tel.: 724-661-010

Bogumiła Przech tel.: 503-008-825

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka
Grażyny 10
20-605 Lublin
Komentarze
Wyślij wiadomość do Dominika Machnica