Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs "Jesienne origami"


Konkurs dodał(a) Ewa Kloczyńska miesiąc temu, wyświetleń 348


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Przedszkole Miejskie Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi Łodzi

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Origami pt.

 "Jesienne origami”

W związku z obchodzonym 24 października Światowym Dniem Origami zapraszamy do udziału w naszym konkursie:

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie na piękno otaczającej natury w różnych porach roku
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
  • wspieranie zdolności plastycznych dzieci
     

 Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kl. "0" w szkołach podstawowych

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce jesiennej (rośliny, zwierzęta leśne, parkowe) techniką origami (płaskie i przestrzenne)

3. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidulanie przez dzieci

4. Format pracy A3 lub A4

5. Ilość prac z każdej placówki: max 2 (tylko prace indywidualne).

6. Organizator powoła Jury, które sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu oraz oceni technikę i jakość wykonania. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub nie opisane (metryczka),  jury ma prawo wykluczyć z konkursu.

7. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

8. Prace należy składać lub przesyłać do 15 listopada 2019 r. na adres organizatora (decyduje data stempla) lub osobiście w przedszkolu:
 

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Batalionów Chłopskich 21

94-058 Łódź

z dopiskiem „Konkurs origami”
 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi po 15 listopada 2019 r. na stronie internetowej www.wikom.pl/pm214lodz/ i www.blizejprzedszkola.pl
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo, a nagrody zostaną przesłane pocztą. Wyróżnione prace będzie można oglądać na pokonkursowej wystawie zorganizowanej na terenie przedszkola (zdjęcia na stronie internetowej przedszkola).

10. Podziękowania dla wszystkich dzieci oraz opiekunów za udział w konkursie zostaną przesłane drogą mailową

11. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

12.  Do prac na odwrocie należy przykleić drukowaną metryczkę,  która powinna zawierać:

Imię, nazwisko, wiek dziecka

Nazwa i adres przedszkola/szkoły, Telefon

Adres e-mail

Imię i nazwisko opiekuna

oraz załączniki nr 1 i 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod nr telefonu 42 252 38 88

E. Kloczyńska, M. Ośkiewicz
ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie „Jesienne origami” organizowanym  przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wystawach pokonkursowych.

.............................................                                                     …............................................

(miejscowość i data)                                                                     (podpis rodzica /opiekuna)

 

 ——————————————————————————————————

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ....................................................................................................................................................   (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Jesienne origami” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki oraz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi
Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
42 252 38 88
Komentarze
Wyślij wiadomość do Ewa Kloczyńska