Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Przedszkolak poznaje Polskę" edycja III


Konkurs dodał(a) Dorota Chrabąszcz miesiąc temu, wyświetleń 454


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przedszkolak poznaje Polskę Edycja III"

1. Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu.
2. Adresat konkursu: dzieci z przedszkoli całej Polski, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

3. Cele konkursu:

  • Poznanie ciekawych miejsc z terenu całej Polski(związanych z historią,  przyrodą, krajobrazem itp)
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,

4. Warunki uczestnictwa:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematyka związana jest z ciekawym miejscem w okolicy(związanym z historią lub teraźniejszością Polski lub swojego miasta ,wioski, miejscem zamieszkania,  obiektem lub terenem przyrodniczym , praca plastyczna może dotyczyć np. gatunków zwierząt, które na danym terenie występują,  parków chronionego krajobrazu , itp).

5. Technika: dowolna, format prac – dowolny.

6. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność dziecka przy pracy plastycznej,

7. Ilość prac: do 5 prac z  placówki.

8. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy czyli na podstawie czego powstała , nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  dzieci(proszę dołączyć zgodę rodzica, prawnego opiekuna na prezentowanie danych osobowych dziecka w mediach zgodnie z RODO jednocześnie organizator  stwierdza ,że podane dane osobowe przetworzy tylko do prezentacji zwycięzców konkursu na swojej stronie i stronie Bliżej Przedszkola )

10. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla trzech pierwszych miejsc.

12. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac adresu meilowego własnego lub placówki  i informacji o chęci otrzymania potwierdzenia udziału w konkursie.

13. Termin nadsyłania/składania prac mija 28.02.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

14. Rozstrzygnięcie konkursu: do 10. III. 2020 r.

15. Prace oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatora.

16. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.blizej przedszkola.pl. i na stronie Przedszkola Miejskiego nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu w wiadomościach.  (przedszkole12@miasto.mielec.pl)

17. Prace należy wysłać na adres organizatora: Telefon kontaktowy: 177874762

Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej

ul. Konopnickiej 4

39 -300 Mielec

z dopiskiem:„KONKURS PLASTYCZNY" 

 Koordynator  konkursu: Dorota  Chrabąszcz

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej
Konopnickiej 4
39-300 Mielec
177874762
Komentarze
Wyślij wiadomość do Dorota Chrabąszcz