Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Anioły Małe i Duże - mój aniołek stróż"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Kowal 2 tygodnie temu, wyświetleń 930


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„Gdy na sercu mi ciężko i płaczę,
biały Anioł smutki rozumie
i otula swymi skrzydłami
i pociesza mnie tak, jak umie.”
frag. Beata Kołodziej

 

 

„Anioły Małe i Duże
- mój aniołek stróż”

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 

Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu

ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.:

"ANIOŁY MAŁE I DUŻE- mój aniołek stróż"

Cele konkursu:

 1. kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych.
 2. promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
 3. wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia przez formy płaskie – anioły.
 4. rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej u dzieci.
 5. popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.
 6. stworzenie możliwości do rozwoju umiejętności manualnych i motoryki małej.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow
  w Zwierzyńcu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w trzech grupach wiekowych:

I           – 3-latki (rok ur. 2016) 

II         – 4-latki (rok ur. 2015)

III        – 5-latki (rok ur. 2014)

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dołączenie do pracy konkursowej.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu:
  • wykonanej indywidualnie przez dziecko na papierze (typu brystol) formatu A4  techniką dowolną (praca płaska),
  • zawierającej na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.
 3. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 6 prac (2 prace w każdej kategorii wiekowej).
 4. Prace należy przesyłać/składać w terminie do 6 grudnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego),
  na adres:

 

Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow  

ul. Słowackiego 2

22-470 Zwierzyniec


z dopiskiem: „Anioły Małe i Duże – mój aniołek stróż”

 1. Prace  niekompletne formalnie i dostarczone po terminie wyznaczonym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.
   
 2. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac do dnia 11.12.2019 r.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość i oryginalność pracy,
 • walory artystyczne,
 • samodzielność wykonania,
 • estetyka wykonania.
 1. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody za zajęcie I, II I III miejsca. Organizator przewiduje ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 12.12.2019 r.

Lista laureatów nagrodzonych  w konkursie zostanie opublikowana na facebook’u przedszkola https://www.facebook.com/przedszkolezwierzyniec oraz w serwisie www.blizejprzedszkola.pl.    

 1. Uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 19.12.2019 r. w Przedszkolu Samorządowym im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu.
 2. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:
  • publiczne, nieodpłatne eksponowanie pracy dziecka opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, dane placówki przedszkolnej, imię
   i nazwisko nauczyciela przygotowującego (także w Internecie, prasie);
  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu
   w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, roku urodzenia, danych placówki przedszkolnej, imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego dziecko w celach związanych z organizacją konkursu;
  • Administratorem danych przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest  Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu.

Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane autorom.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:
Katarzyna Kowal       tel.       507 780 756

                                    email: katarzynakowal.sz@wp.pl

           

                       

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA:

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 pt. „Anioły Małe i Duże – mój aniołek stróż”
organizowany przez  Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow
w Zwierzyńcu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, publiczną prezentację prac 
oraz inne postanowienia regulaminu konkursu.

 

..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

 

…………….………………………                                                ……………………….……………………         (data)                                                                                            (podpis Rodzica/Opiekuna)

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko autora           ………………………………………………………………….

Wiek                                       ………………………………………………………………….

Przedszkole                            ………………………………………………………………….

Adres                                      ………………………………………………………………….

Telefon                                   ………………………………………………………………….

 e-mail                                    ………………………………………………………………….

Nauczyciel prowadzący         ………………………………………………………………….

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-06
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow
Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
846872008
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Kowal