Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KONKURS OGÓLNOPOLSKI PT. "Kamishibai w twórczości dziecięcej"


Konkurs dodał(a) Sylwia Socha 2 tygodnie temu, wyświetleń 244


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach  zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie, pt.

"Kamishibai w twórczości dziecięcej"

 

 

Celem konkursu jest:

- rozbudzanie zainteresowań techniką papierowego teatru Kamishibai,

- promowanie twórczości dziecięcej,

- rozwijanie kreatywności dzieci.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 - 6 lat.

2. Tematem konkursu jest napisanie krótkiego opowiadania na dowolny temat z pomocą nauczyciela oraz stworzenie ilustracji zgodnie z techniką Kamishibai-karty narracyjne z ilustracją, gdzie tekst do aktualnie widocznej karty z ilustracją znajduje się na karcie ją poprzedzającej, a tekst do pierwszej karty na odwrocie karty ostatniej.

3. Każde opowiadanie ma maksymalnie cztery karty.

4.  Jedna grupa składająca się z  dwojga dzieci i nauczyciela tworzy jedno opowiadanie.

5. Technika: dowolna.

6.  Forma pracy:  płaska A3

7. Termin nadsyłania prac do 31.01.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego). Adres nadsyłania prac:Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach

ul. Szprynek 3

44-153 Sośnicowice

Z dopiskiem " Kamishibai w twórczości dziecięcej"

 

8. Ilość prac ograniczona – z każdej placówki można nadesłać 1  pracę.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14.02.2020 r.

10. Każda  praca  powinna  zawierać  metryczkę: 

  • imię  i  nazwisko  dziecka, wiek dziecka,
  • adres i  numer  telefonu  placówki,  
  • imię  i  nazwisko  nauczyciela  przygotowującego do  konkursu oraz jego adres mailowy bądź placówki.

11. O przyznanych nagrodach i sposobie ich wręczenia laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora http://przedszkolesosnicowice.dlaprzedszkoli.eu/   w zakładce nasze konkursy.

13. Przewidziano nagrodę dla grupy za I, II i III miejsce.

14. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

15. Ocenie podlegać będą: wkład pracy dziecka oraz oryginalność.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac autora na stronie internetowej oraz  placówce organizatora.

17. Prace przechodzą na własność organizatora; autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz organizatora.

18. Podziękowania dla dzieci i n-l dostępne będą wysłane pocztą elektroniczną.

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu "Kamishibai w twórczości dziecięcej" Organizowanym przez Miejskie Przedszkole   w Sośnicowicach, ul. Szprynek 3, 44-153 Sośnicowice . Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Kamishibai w twórczości dziecięcej” organizowanym przez Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach, ul. Szprynek 3, 44-153 Sośnicowice . Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka,  w celu umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz wystawie konkursowej.

 

Miejscowość, dn. …………………………..         …………………………………………

                                                                            (podpis opiekuna prawnego)

 

Kontakt:

Miejskie Przedszkole  w Sośnicowicach

ul. Szprynek 3,

44-153 Sośnicowice     

tel 32 238 70 17                                                                                                                                                                                                                                                           

Sylwia Socha

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-01-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach
ul. Szprynek 3,
44-153 Sośnicowice
32 238 70 17
Komentarze
Wyślij wiadomość do Sylwia Socha