Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Jesień w oczach dziecka" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci


Konkurs dodał(a) Dominika Pryga 3 tygodnie temu, wyświetleń 1022


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Cele konkursu:

- uwrażliwienie na piękno jesiennego krajobrazu,

- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci,

- zachęcanie do obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu,

 

Regulamin

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- 3-4 lata
- 5-6 lat

Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 4 prace po 2 z każdej grupy wiekowej. Technika wykonania prac dowolna, ale konieczne jest wykorzystanie w pracy darów jesieni (bez materiałów sypkich). Format pracy A4. Prace na konkurs przysyłamy wyłącznie płaskie.

 Prace z wypełnioną metryczką należy przesłać do 31 października 2019 r. na adres:
 

Przedszkole w Książnicach

Książnice 91

39-300 Mielec

 Z dopiskiem: konkurs plastyczny.

 

Prace powinny być opatrzone na odwrocie załącznikami nr 1 i nr 2 oraz czytelną metryczką zawierającą informacje:

-imię i nazwisko autora

-wiek autora,

-adres i  telefon placówki,

-e-mail placówki,

-imię i nazwisko nauczyciela kierującego do konkursu pracę.

 

Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, w skład którego wejdą nauczyciele plastyki.

Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to:

 -walory artystyczne i estetyczne,

-ciekawe przedstawienie tematu,

-samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

Dyplomy oraz upominki dla laureatów konkursu zostaną przesłane pocztą.

Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac dzieci w celu promocji konkursu i placówki.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.ksiaznice.szkola.pl w zakładce Przedszkole i na stronie Bliżej Przedszkola.

 

 

Koordynatorzy konkursu:

Dominika Pryga

Natalia Wątorek

Magdalena Górnisiewicz

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole w Książnicach

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...................................................................................w konkursie plastycznym „Jesień w oczach dziecka” organizowanym przez Przedszkole w Książnicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Miejscowość i data                                                                            Podpis rodziców    (opiekunów prawnych)                                                                (opiekunów prawnych)

……………………………………                                 ……………................................               

Załącznik nr 2 do regulaminu

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Ja.......................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole w Książnicach) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Jesień w oczach dziecka”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

 

Miejscowość i data                                                                            Podpis nauczyciela

………………… ….                                                                 ……………………………….

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole w Książnicach
Książnice 91
39-300 Mielec
Komentarze
Wyślij wiadomość do Dominika Pryga