Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

II edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Rower z przyszłości"


Konkurs dodał(a) ŻANETA SIŁKOWSKA 6 dni temu, wyświetleń 279


Wpis został sprawdzony przez moderatora

W związku z obchodami Międzynarodowego Święta Roweru, które przypada na 24 października zapraszamy do udziału w naszym konkursie „Rower  z przyszłości”.

Cele konkursu:

- rozwijanie aktywności twórczej, pomysłowości i wyobraźni

- popularyzacja roweru, jako sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego

- wspieranie zdolności plastycznych dzieci
 

Regulamin:

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.
   
 2. Technika pracy dowolna,  płaska bez materiałów sypkich i plasteliny.
   
 3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko.
   
 4. Format pracy A4.
   
 5. Placówka może przesłać maksymalnie 2 prace.
   
 6. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką napisaną komputerowo, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca plastyczna.
   
 7. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć do 24.10.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

ul. Gałczyńskiego 7

09 – 400 Płock

z dopiskiem „konkurs plastyczny”

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  12.11.2019 r., lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola i na stronie Bliżej przedszkola.
   
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

-3-4 latki

-5-6 latki

 1. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki dostarczone drogą pocztową. Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy udziału w konkursie pocztą elektroniczną.
   
 2. Nadesłanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania. Ponadto uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w siedzibie organizatora  oraz na stronie internetowej przedszkola.
   
 3. Do każdej pracy proszę dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
   
 4. Do każdej pracy proszę dołączyć zgodę podpisaną przez nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
   
 5. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
   
 6. Nadesłanych prac nie zwracamy.
   
 7. Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów:

Żaneta Siłkowska tel. 695-935-431 Małgorzata Gajewska tel. 517- 304-182

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt." Rower z przyszłości” oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu (Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

 

 1.  

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)


Wyrażam/nie wyrażam zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej.
 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko nauczyciela)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku) moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Rower z przyszłości”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)
..............................................
(Miejscowość, data i czytelny podpis nauczyciela)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-10-24
Zasięg konkursu: Wybierz
Uczestnicy: Dzieci

OrganizatorKomentarze
Wyślij wiadomość do ŻANETA SIŁKOWSKA