Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"BEZPIECZNE ZABAWY LATEM" - KONKURS PLASTYCZNY


Konkurs dodał(a) Natalia Ostrowska 3 tygodnie temu, wyświetleń 248


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski  konkurs plastyczny

"Bezpieczne zabawy latem"

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, ogrodzie, w górach, nad wodą, itp.,
 • promocja bezpiecznych form zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej, pomysłowości.


Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich.
 2. Forma pracy plastycznej A4.
 3. Technika prac dowolna – płaska.
 4. Wyłącznie na odwrocie pracy prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko autora, wiek dziecka,  dokładny adres przedszkola i telefon, imię i nazwisko opiekuna, e-mail placówki (komputerowo)
 5. Termin składania prac – 14.06.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 6. Rozstrzygnięcie konkursu – 19.06.2019 r.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bliżejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej przedszkole26.elblag.pl
 8. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora. Spośród nadesłanych prac, wybierze te, które zostaną nagrodzone za I, II i III miejsce (tylko te prace otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania).
 9. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne,
 10. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych  w celu popularyzacji konkursu.
 11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych  z zamieszczeniem fotografii pracy na stronie internetowej przedszkola.
 12. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.
 13.  Prace należy przesyłać na adres:

 

Przedszkole  nr 26
ul. Bema 59

82-300 Elbląg
 

z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny”

 

Koordynatorzy konkursu:  Anna Jadzińska   anulka7710@wp.pl

                                         Natalia Ostrowska   natalia.ostrowska87@wp.pl

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-06-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole nr 26
Bema 59
82-300 Elbląg
Komentarze
Wyślij wiadomość do Natalia Ostrowska