Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Bohaterowie utworów Jana Brzechwy"


Konkurs dodał(a) Liliana Pieprzyk 2 tygodnie temu, wyświetleń 394


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Niepubliczne "Truskawkowa Polanka” w Kórniku zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Bohaterowie utworów Jana Brzechwy”

Cele konkursu:

 • Poznawanie języka literackiego, poszerzanie wiedzy, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych.
 • Ukazanie piękna literatury dla dzieci i właściwego jej odbioru.
 • Kształtowanie zainteresowania utworami Jana Brzechwy.
 • Rozbudzanie u dzieci wiary we własne możliwości do wykazania się pomysłowością, kreatywnością podczas tworzenia pracy plastycznej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony dla dzieci 3-6 letnich.
 2. Format pracy – A4, technika dowolna.
 3. Każda placówka może złożyć maksymalnie 4 prace wykonane indywidualnie.
 4. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres i numer telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela. Metryczka umieszczona na odwrocie pracy.
 5. Termin nadsyłania prac konkursowych: 21 czerwca 2019 na adres:


  Przedszkole Niepubliczne „Truskawkowa Polanka”

  ul. Aleja Flensa 21A/7

  62 – 035 Kórnik

  z dopiskiem – konkurs plastyczny
 6. Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 30 czerwca 2019r.
 7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
 8. Kryteria oceny: samodzielność; estetyka wykonania pracy; pomysłowość i oryginalność.
 9. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 i 4 letnie oraz dzieci 5 i 6 letnie.
 10. Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną wysłane pocztą. 
 11. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach www.blizejprzedszkola.pl, www.truskawkowapolanka.pl.
 13. Kontakt: e-mail sekretariat@truskawkowapolanka.pl, Tel. 574 215 060

Załącznik:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na udział i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

.......................................................................................................................................................
w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola, do którego uczęszcza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w celach organizacji i promocji konkursu (na stronie internetowej przedszkola, fb, na stronie internetowej Bliżej Przedszkola) oraz w zakresie niezbędnym do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod nazwą: "Bohaterowie utworów Jana Brzechwy".

                                                          

                                                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-06-21
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Przedszkole Niepubliczne "Truskawkowa Polanka" w Kórniku
Aleja Flensa 24A/7
62-035 Kórnik
574 215 060
Komentarze
Wyślij wiadomość do Liliana Pieprzyk