Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Rowerem przez świat"


Konkurs dodał(a) Aneta Krzyworzeka 3 tygodnie temu, wyświetleń 357


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Niepubliczne Żłobek i Przedszkole „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach

zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.:

 

„Rowerem przez świat”

 

CELE KONKURSU:

- rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności dzieci

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci

- budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
 

REGULAMIN KONKURSU:
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat z przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie całej Polski.

 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zamiłowanie do podróżowania rowerem.


 3. Technika pracy dowolna płaska (bez materiałów nietrwałych).

 4. Format pracy do rozmiaru A3.

 5. Każda placówka może wytypować do konkursu maksymalnie 3 prace wykonane indywidualne.

 6. Praca konkursowa powinna zostać z tyłu opatrzona metryczką: imię, nazwisko i wiek autora pracy, dokładny adres, telefon oraz e –mail przedszkola, imię i nazwisko, e-mail nauczyciela prowadzącego.

 7. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik 1). 
 

8. Spośród prac konkursowych jury powołane przez organizatora przyzna miejsca i wyróżnienia w kategoriach wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki.
 

9.Laureaci konkursu oraz nauczyciele prowadzący otrzymają drogą pocztową nagrody i dyplomy.
 

10. Dla wszystkich pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy za udział, dla nauczycieli prowadzących podziękowania, które będą przesłane drogą e-mailową (prosimy nie przysyłać kopert).


 KRYTERIA OCENY:

1. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

- ciekawe ujęcie tematu, oryginalność, pomysłowość

- wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,

- samodzielność i estetyka wykonania,

- zgodność pracy z regulaminem.
 

TERMINY:

1. Prace należy dostarczyć/przesłać do dn. 21 czerwca 2019 r. (decyduje dzień dostarczenia pracy, a nie data wysłania) na adres:
 

Niepubliczne Żłobek i Przedszkole

"Kubisiowy Ogród"

ul. A-3 16, 32-086 Węgrzce

z dopiskiem  „Konkurs plastyczny”
 

2. Ogłoszenie wyników zamieszczone będzie do dnia 28 czerwca 2019 r. na stronie facebook organizatora konkursu,  oraz na stronie bliżejprzedszkola.pl.
 

INNE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu, placówki i na wystawie stacjonarnej.

2. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Koordynator konkursu: Aneta Krzyworzeka, tel. 690 361 293, e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl, krzyworzeka.aneta@gmail.com

4. Przyznanie miejsc i wyróżnień w konkursie jest ostateczne.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek    

.................................................................................................................................

                                 (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Rowerem przez świat” organizowanym przez Niepubliczne Żłobek i Przedszkole „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach, zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie placówki, stronie www.bliżejprzedszkola.pl oraz  na stacjonarnej wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

 

 

                                  ……………………….………………….……………

                                   Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-06-21
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Niepubliczne Żłobek i Przedszkole Kubisiowy Ogród
ul. A-3 16
32-086 Węgrzce
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aneta Krzyworzeka