Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

,,Kto ty jesteś? - Polak Mały - najpiękniejsze miejscowości wakacyjne"


Konkurs dodał(a) Magda Sedlaczek 7 dni temu, wyświetleń 137


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Przedszkole Nr 6 w Ustroniu  ogłasza Ogólnopolski konkurs plastyczny

pt. „Kto ty jesteś? – Polak mały – najpiękniejsze miejscowości wakacyjne”

 

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy o Polsce, regionie i swojej miejscowości,
 • kształtowanie poczucia przynależności do narodu, kraju, i „małej ojczyzny”- swojej miejscowości,
 • poznanie ciekawych miejsc z terenu całej Polski,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności.

  Regulamin:
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci 4,5,6 letnich z przedszkoli całej Polski, oddziałów przedszkolnych  przy Szkołach Podstawowych.
 2. Format prac – A4, technika dowolna płaska, bez materiałów sypkich.
 3. Termin składania prac upływa 6.06.2019 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: http://blizejprzedszkola.pl/ oraz stronie internetowej organizatora konkursu http://www.p6ustron.edupage.org
 6. Jury powołane przez organizatora oceni prace i wyłoni zwycięzców.
 7. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 3 prace.
 8. Kryteria oceny prac:
 • zgodność pracy z tematem,
 • samodzielność wykonania,
 • kreatywność, wyobraźnia twórcza w ukazaniu tematu,
 • estetyka wykonania.

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Pozostałym uczestnikom dyplomy zostaną przesłane na adres e-mail podany w metryczce.

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów  — prosimy o załączenie pisemnej zgody uczestnika i opiekuna.
 2. Prace należy przesyłać na adres:

Przedszkole Nr 6 Ustroń

ul. Szeroka 7

43-450 Ustroń

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 1. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy zamieścić metryczkę:
 • imię i nazwisko dziecka,                                                                                                                                                               
 • wiek dziecka,
 • tytuł pracy,                                                                                                                                                                       
 • pełna nazwa i adres placówki,
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
 • adres e-mail nauczyciela prowadzącego.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora.
 2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Organizator: 

Przedszkole Nr 6 Ustroń

ul. Szeroka 7

43-450 Ustroń

Kontakt:

Telefon: 33 8543594

e-mail: p6ustron@gmail.com

Koordynatorzy  konkursu: Grażyna Duraj, Magdalena Sedlaczek

 

Załącznik 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (tj. imię i nazwisko, wiek dziecka) 
mojego dziecka ….................................................................................... w związku z udziałem
w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Kto ty jesteś? – Polak mały najpiękniejsze miejscowości wakacyjne” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Ustroniu w zakresie umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz stronie Bliżej Przedszkola, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w  materiałach związanych
z konkursem  i wystawą.

 

……………………….……………………………..................
         (data, podpis rodzica /opiekuna)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-06-6
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Nr 6
Szeroka 7
43-450 Ustroń
33 8543594
Komentarze
Wyślij wiadomość do Magda Sedlaczek