Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KARTKA WIELKANOCNA


Konkurs dodał(a) Sylwia Księżopolska 4 dni temu, wyświetleń 140


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Dołączone pliki:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

IM. KUBUSIA PUCHATKA W SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 21

 serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym pt.

„Kartka Wielkanocna”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

 

Cele konkursu:

 • promowanie przekazywania kartek świątecznych o tematyce Wielkanocnej;
 • pobudzanie zainteresowania tradycjami związanymi z okresem Wielkanocny;
 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej;
 • uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych;
 • rozwijanie różnorodnych form technik plastycznych;
 • rozwijanie wartości estetycznych i wyobraźni;
 • promowanie uzdolnień plastycznych.

 

Regulamin oraz warunki uczestnictwa w konkursie:
 

1. Prace przekazane na konkurs mogą mieć dowolny format.
 

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.
 

3. Dopuszcza się niewielką pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.
 

4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
 

5. Możliwe jest przesłanie max. 5 prac z danego przedszkola.
 

6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
 

7. Komisja Konkursowa spośród przekazanych prac, wybierze laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia uwzględniając wiek uczestników.
 

8. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka;
 •  wiek dziecka;
 •  dokładny adres placówki, telefon, e-mail;
 •  imię i nazwisko nauczyciela.
   

9. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka.
 

10. Prace nie będą zwracane i przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.
 

11. Termin składania prac: 19 kwietnia 2019 roku.

 Prace prosimy przesłać na adres:
 

Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka

ul. Wyszyńskiego 21

08-110 Siedlce

(z dopiskiem) KONKURS 
 

12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz na serwisie internetowym „Bliżej przedszkola”.
 

13. Organizatorzy zapewniają dyplomy dla uczestników, którzy zdobędą I, II i III miejsce oraz wyróżnienie.
 

14. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za udział w konkursie w formie elektronicznej proszeni są o dołączenie do prac konkursowych oddzielnej informacji.

* Załącznik do pkt. 14

Proszę o przesłanie podziękowania dla ….......................................... za uczestnictwo za udział w konkursie "Kartka Wielkanocna" na adres e-mail: …............................................................

 

Organizatorzy:

Sylwia Magdalena Księżopolska, Agnieszka Neścior i Lucyna Rejenciak

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie „Kartka Wielkanocna” organizowanym  przez Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach, na publikację danych na stronie internetowej placówki, na stronie serwisu „Bliżej Przedszkola” www.blizejprzedszkola.pl/konkursy oraz wystawach pokonkursowych.

.............................................                                                                          ..........................................

(miejscowość i data)                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna)

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .........................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Kartka Wielkanocna” organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach, w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki, na stronie serwisu „Bliżej Przedszkola” www.blizejprzedszkola.pl/konkursy  raz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator


Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka
Wyszyńskiego 21
08-110 Siedlce
256338182
Komentarze
Wyślij wiadomość do Sylwia Księżopolska