Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

WIELKA TRADYCJA, WIELKA PRAWDA, WIELKA MOC: WIELKANOC


Konkurs dodał(a) Aneta Jędruch 5 dni temu, wyświetleń 115


Wpis został sprawdzony przez moderatora


REGULAMIN KONKURSU

„Wielka tradycja, wielka prawda, wielka moc: WIELKANOC”

 1. Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie
 

2. Cele konkursu:

– zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,

– promowanie amatorskiej twórczości,

– zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs.
 

3. Adresaci konkursu:

Konkurs zaadresowany jest dzieci w wieku przedszkolnym

I. TRADYCYJNY KOSZYCZEK WIEKANOCNY:

a) w kategorii palma wielkanocna przyjmowane są prace indywidualne:

– dzieci przedszkolne – 3 lata

– dzieci przedszkolne – 4 lata

– dzieci przedszkolne – 5 lat

– dzieci przedszkolne – 6 lat

 

b) koszyczek powinien być wykonany z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i form zdobniczych,

c) uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

d) pod uwagę nie będą brane prace zawierające gotowe ozdoby niewykonane własnoręcznie,

4. Warunki udziału:

a) warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do

 

Przedszkola Miejskiego nr 11

Podłosie 10

42-504 Będzin

 

pracy w wybranej kategorii wraz z metryczką (wydrukowaną) zawierającą następujące informacje:

– imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły, klasa, telefon kontaktowy wykonawcy,

b) pracę należy dostarczyć w terminie od 15 do 01 kwietnia 2019 roku
 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

a) o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie,

b) oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,

c) nagrody zostaną przyznane za zdobycie I,II,III miejsca w każdej z kategorii,

d) decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.
 

6. Postanowienia końcowe

a) zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu,

b) prace konkursowe pozostają w placówce i zostaną wyeksponowane na spotkaniu Wielkanocnym,

c) organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu,

d) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nieujęte
  w regulaminie, rozstrzyga Organizator.

e) podziękowania zostaną wysłane na podany adres e-mail (metryczka - wydrukowana oraz wypisana komputerowo), nagrody zostaną wysłane pocztą

f) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm). (dokument w załączeniu)

Dodatkowych informacji na temat konkursu w imieniu Organizatora udziela:

Katarzyna Kleszcz; e-mail: pm11@przedszkolebedzin.pl,

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-01
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 11
Podłosie 10
42-504 Będzin
32 3637732
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aneta Jędruch