Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ ULUBIONY SPORT"


Konkurs dodał(a) katarzyna smuklerz 5 dni temu, wyświetleń 83


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 15 w Łodzi

zaprasza do udziału w

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"MÓJ ULUBIONY SPORT''

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 

I. Organizatorem konkursu jest PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15

UL. WYSOKA 28 90-036 ŁÓDŹ

 

II. CELE KONKURSU:

1. Zachęcanie i promowanie zdrowego trybu życia,

2. Kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z dbaniem o zdrowie,

3. Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci,

4. Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3- 6 lat i /lub rodziców i nauczycieli.

Każde przedszkole może przesłać max. 3 prace.

Forma i technika pracy – dowolna,

Format do A4

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca, które zostaną przesłane pocztą, lub doręczone osobiście.

Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola – www.pm15lodz.przedszkolna.net oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl
 

IV. KRYTERIA OCENY:

1. Oryginalność i pomysłowość,

2. Zgodność z tematyką.

3. Estetyka wykonania,

4. Wrażenie artystyczne.
 

V. TERMINY

Prace należy dostarczyć do dnia 14.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Katarzyna Szmejda

Przedszkole Miejskie nr 15

Ul. Wysoka 28

90-036 Łódź

„Konkurs plastyczny”
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.04.2019 r.

 

VI. UWAGI

Każda praca powinna zawierać metryczkę wykonaną komputerowo, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela/rodzica, pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz nazwa i adres placówki wraz z numerem telefonu oraz e-mail.

Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna:

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….........................w konkursie plastycznym, oraz na prezentację jego pracy na terenie organizatora konkursu. Podpis

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych dzieci oraz nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27. 04. 2016r. zwanym RODO.

Ponadto uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania prac w siedzibie organizatora.

ZAPRASZAMY!!

 

Koordynator konkursu mgr Katarzyna Szmejda

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i rodzice

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 15 w Łodzi
Wysoka 28
90-036 Łódź
426742121
Komentarze
Wyślij wiadomość do katarzyna smuklerz