Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Mali przyjaciele przyrody - konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Katarzyna Ziętal 6 dni temu, wyświetleń 101


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Opolu - oddział we Wróblinie zaprasza wszystkie placówki przedszkolne do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno - przyrodniczym pt.

"Mali przyjaciele przyrody"
 

Cele konkursu:

 • Zachęcanie dzieci do ochrony środowiska i opieki nad przyrodą.
 • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.
 • Promowanie wizerunku własnej placówki w środowisku przedszkolnym.
   

Regulamin:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6 letnich ze wszystkich przedszkoli na terenie kraju.
   
 • Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, technika dowolna - płaska.
   
 • Ilość nadesłanych prac z jednej placówki - max. 5.
   
 • Każda praca musi zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i adres placówki, nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Metryczkę i zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik) należy umieścić z tyłu pracy.
   
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Prace przechodzą na własność organizatora.
   
 • Prace można nadsyłać do dnia 15.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
   

Przedszkole Publiczne Nr 8

ul. Gminna 1

45-128 Opole

z dopiskiem "konkurs plastyczny"
 

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody a nauczyciele - podziękowania.
   
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 23.04.2019r. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej przedszkola – www.pp8.opole.pl w zakładce grupy "Duszki".
   
 • Nagrody, dyplomy  i podziękowania dla laureatów zostaną przesłane pocztą.
   
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w formie elektronicznej.
   
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie naszej placówki.
   
 • Wszystkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 77 4567653 lub pod adresem mailowym kasiazietal14@wp.pl
   

Organizatorki konkursu:

Katarzyna Ziętal, Beata Guzik, Sylwia Kowalczyk

 

ZGODA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie
MALI PRZYJACIELE PRZYRODY organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 8
w Opolu.                           

Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Przedszkola danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w konkursie. 

………………………………………                        ……………….….……………………

            (miejscowość i data)                                       podpis rodzica/ opiekuna prawnego)                   

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Publiczne Nr 8 oddział we Wróblinie
Gminna 1
45-128 Opole
77 4567653
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Ziętal