Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"To ciekawy zawód"


Konkurs dodał(a) Ewa Stefanik 6 miesięcy temu, wyświetleń 733


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach zaprasza do udziału
w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„To ciekawy zawód” 

Koordynator konkursu:
Ewa Stefanik – stefanikewa@gmail.com


Cele konkursu:
    • rozbudzanie zainteresowań światem społecznym i pracą zawodową ludzi różnych środowisk,
    • budowanie szacunku dla pracy,
    • rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
    • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 - 6 lat.

2.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych materiałów.

3.    Prace należy wykonać w formacie  A4 lub A3 - (praca płaska) z uwzględnieniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik.

4.    Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość i oryginalność w doborze materiałów.

5.    Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana).

6.   Każda placówka może nadesłać maksymalnie 4 prace.

7.   Prace należy składać lub przesyłać na adres:


Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu

ul. Gliwicka 212

40-860 Katowice


(Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY: „To ciekawy zawód”)


8. Termin składania prac upływa z dniem 1.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

9.   Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie podziękowania.

Nagrody:  Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze prace – I, II i III MIEJSCE 

10.   Ogłoszenie wyników nastąpi 05.04.2019 r. na stronie internetowej przedszkola: mp39.manifo.com

11.   Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane autorom. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

Prawa Organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością Organizatora.
PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOŁĄCZENIE JEJ DO WYSYŁANEJ PRACY.
Załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek
........................................................................................................................................……………......      

(imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w ogólnopolskim  konkursie plastycznym „To ciekawy zawód”
organizowanym przez Miejskie Przedszkole  Nr 39 im. Tajemniczego ogrodu  w Katowicach zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie placówki.

   ……………………., dn.  ………….. 

……………………………………………..……………………….    
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-01
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu
Gliwicka 212
40-860 Katowice
32 - 254-12-01
Komentarze
Wyślij wiadomość do Ewa Stefanik