Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt: "Wiosna tuż, tuż..."


Konkurs dodał(a) Aleksandra Strach tydzień temu, wyświetleń 308


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs plastyczny

„WIOSNA TUŻ, TUŻ ”

Przedszkole Publiczne nr 1 Górkach Małych serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie plastycznym inspirowanym wierszem H. Ożogowskiej pt. "Czy już?" .

 

Skarżyła się młoda trawka:

  • Śnieg mnie gniecie i nic nie wiem,

    może wiosna już na świecie?

 

Skarżyła się leśna struga:

  • Lód mnie gniecie i nic nie wiem,

    może wiosna już na świecie?

 

Wstało rankiem złote słonko, zaświeciło.

Lód na strudze, śnieg na łące rozpuściło.

 

Cel konkursu:

- rozwijanie wyobraźni poprzez twórczą interpretację wiersza,

- inspirowanie się poezją dla dzieci w działalności plastycznej,

- uwrażliwianie na piękno zmieniającej się wraz z porą roku przyrody,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Regulamin konkursu:

 

Uczestnicy konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-4 i 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Polski.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem.
 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską wykonaną w formacie A3 lub A4, techniką dowolną.
 

3.Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.
 

4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 

5. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.
 

6. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.
 

7. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy):  Imię, nazwisko, wiek dziecka oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, a także dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, adres e- mail przedszkola
 

(ZAŁĄCZNIK 1).

8. Nauczyciele pod kierunkiem, których zostały wykonane prace otrzymają podziękowanie za przygotowanie do konkursu na dołączony adres e-mail placówki.
 

9. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 08.03.2019 (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem „konkurs plastyczny” na adres:
   

Publiczne Przedszkole nr 1 Górki Małe
ul. Zalesie 3
43- 436 Górki Małe

 

Wyniki konkursu i nagrody:

- prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury, w kategoriach wiekowych :

3-4 latki i 5-6 latki

- kryteria oceny: pomysłowość, interpretacja artystyczna wiersza, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, estetyka wykonania, samodzielność

- komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace plastyczne w dwóch grupach wiekowych,

- autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody ,

-rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.03.2019,

- lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowj www.bliżejprzeszkola.pl

- wyniki konkursu i prace laureatów zostaną wyeksponowane na stronie internetowej

przedszkola http://przedszkolegorki.pl

  • zebrane prace będą zaprezentowane w przedszkolu w formie wystawki pokonkursowej.

     

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu (ZAŁĄCZNIK 2).


 

Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielają organizatorzy pod numerem telefonu : (33) 853 92 76.

Autorzy konkursu : Aleksandra Strach, Katarzyna Durbas

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

Konkurs plastyczny

 

"WIOSNA TUŻ, TUŻ"

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

 

Dane autora pracy:

 

Imię ..............................................................................................................

 

Nazwisko

.....................................................................................................................

Wiek

....................................................................................................................

Nazwa placówki

....................................................................................................................

Adres

...................................................................................................................

 

...................................................................................................................

Tel. kontaktowy

...................................................................................................................

e - mail

...................................................................................................................

Nauczyciel/ opiekun

...................................................................................................................

 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

.........................................................................

 

ZAŁĄCZNIK 2

 

Konkurs plastyczny

„WIOSNA TUŻ, TUŻ ”

Przedszkole Publiczne nr 1 Górkach Małych serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .........................................................................

......................................................................................... (imię i nazwisko dziecka) w konkursie plastycznym „ Wiosna tuż, tuż " organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 1w Górkach Małych.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie „ Wiosna tuż, tuż”.

Wyrażam zgodę na publikację pracy plastycznej mojego dziecka w prasie lokalnej, stronie internetowej przedszkola (organizatora) i na www.bliżejprzedszkola.pl wraz z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.


 


 

................................................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych
Zalesie 3
43 - 436 Górki Wielkie
(33) 853 92 76
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aleksandra Strach