Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Kartka na Dzień Kobiet


Konkurs dodał(a) Małgorzata Wrona 2 tygodnie temu, wyświetleń 391


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 43 w Lublinie

bardzo serdecznie zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Froeblowskim

"Kartka na Dzień Kobiet"

pod honorowym patronanem Froebel.pl
 

Cele Konkursu:

 • Odwołanie się do tradycji,
 • Rozwijanie wyobraźni i  umiejętności plastycznych,
 • Motywowanie do podejmowania twórczej aktywności,
 • Przekazanie nadesłanych kartek do Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie oraz Pacjentkom Oddziału Onkologii jednego z lubelskich szpitali

Regulamin Konkursu:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki z okazji Dnia Kobiet jedną z technik freblowskich twórczych prac ręcznych,
 • Konkurs kierowany jest do dzieci i nauczycieli,
 • Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
 • dzieci 3-4 –letnie
 • dzieci 5-6- letnie
 • nauczyciele
 • Format pracy: A5
 • Prace indywidualne;
 • Każda kartka powinna zawierać opis (metryczka na odwrocie, przypięta spinaczem biurowym do pracy): imię, nazwisko dziecka/nauczyciela, wiek dziecka, nazwa przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca, tel. kontaktowy oraz e-mail;
 • Wszystkie nadesłane kartki wykonane przez dzieci zostaną przekazane do Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, zaś kartki wykonane przez nauczycieli zostaną przekazane Pacjentkom Oddziału Onkologii jednego z lubelskich szpitali;
 • Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury;
 • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie freblowskich technik twórczych prac ręcznych;
 • Laureaci wyróżnionych kartek otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidziane są trzy nagrody -za I, II i III miejsce w każdej z kategorii;
 • Nauczyciele oraz dzieci biorące udział w konkursie otrzymają podziękowania drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy pracy;
 • Prace należy nadesłać do 1 marca 2019 r. na adres:

Przedszkole nr 43

ul. Skautów 11 A

20-055 Lublin

z dopiskiem Konkurs Kartka na Dzień Kobiet

 • Wraz z pracą plastyczną należy dostarczyć oświadczenie rodzica dziecka wyrażającego zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 marca 2019r. na stronie internetowej Przedszkola nr 43, Bliżej Przedszkola oraz Froebel.pl
 • Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie  lub mailowo
 • Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu
 • Organizator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu
 • Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:

Katarzyna Małek, Małgorzata Wrona

pod numerami telefonu: 661-606-733

                                 81-741-27-38

Serdecznie zapraszamy do Konkursu!

Załącznik nr 1 do Regulaminu

                                                                   OŚWIADCZENIE RODZICA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego/-ej syna/córki                       ………..………………….…. ……………………..

w Ogólnopolskim Konkursie Froeblowskim „Kartka na Dzień Kobiet” organizowanym przez Przedszkole nr 43 w Lublinie pod honorowym patronatem Froebel.pl. Informuję, iż zostałem/am zapoznany/zapoznana z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu.

………………………………………

        Podpis Rodzica (czytelny)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Przedszkole Nr 43

ul. Skautów 11a

20-055 Lublin

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FROEBLOWSKIEGO

,,KARTKA NA DZIEŃ KOBIET”

Adres przedszkola:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

L.p Imię i nazwisko dziecka Wiek dziecka Nauczyciel zgłaszający uczestników konkursu (prosimy wpsiac jednego nauczyciela z placówki)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Przedszkole Nr 43

ul. Skautów 11a

20-055 Lublin

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FROEBLOWSKIEGO

,,KARTKA NA DZIEŃ KOBIET”

Adres przedszkola:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

L.p Imię i nazwisko nauczyciela biorącego udział w konkursie w kategorii NAUCZYCIELE            

                                                             OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

Imię i nazwisko  ………………………………….

Informuję, iż zostałem/am zapoznany/zapoznana z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin  Ogólnopolskiego Konkursu Froeblowskiego „Kartka na Dzień Kobiet”, który jest organizowany  przez Przedszkole nr 43 w Lublinie pod honorowym patronatem Froebel.pl

………………………………………

        Podpis (czytelny)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-01
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator


Przedszkole nr 43
Skautów 11A
20-055 Lublin
661-606-733
Komentarze
Wyślij wiadomość do Małgorzata Wrona