Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Przyjacielska kartka"


Konkurs dodał(a) Joanna Plewka 2 tygodnie temu, wyświetleń 280


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie ogłasza ogólnopolski konkurs pt.

„Przyjacielska kartka”
 

Cele:

• Rozwijanie wyobraźni, twórczości i kreatywności.

• Uwrażliwienie na problemy innych.

• Kształtowanie umiejętności empatycznego spojrzenia na drugiego człowieka

• Wdrażanie do pomagania innym

 

Regulamin:

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat.

2. Format prac A5

3. Technika wykonania pracy dowolna, bez materiałów sypkich.

4. Termin składania prac upływa 01.03.2019 r. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  22.03.2019 r.  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej bliżej przedszkola http://blizejprzedszkola.pl/oraz stronie internetowej przedszkola http://www.fantazjalukow.pl/

7. Jury powołane przez organizatora oceni prace i wyłoni zwycięzców.

8. Kryteria oceny prac:

-  samodzielność wykonania

-  kreatywność

-  estetyka wykonania.

9. Przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca. Dyplomy dla uczestników i  nauczycieli zostaną przesłane na adres e- mail placówki. 

10.   Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów  — prosimy o załączenie pisemnej zgody uczestnika i opiekuna.

11. Prace należy przesyłać na adres:

 

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja

 os Klimeckiego 14 

 21 – 400 Łuków

 

12. Każda praca powinna być opisana:

- imię i nazwisko autora,                                                                                                                                                                

- wiek dziecka,                                                                                                                                                                               

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca,                                                                        

- adres, telefon oraz e – mail placówki.
 

13. Prace przechodzą na własność organizatora

14. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1). W przypadku jej braku prace nie będą oceniane. 

15. Wszystkie kartki zostaną przekazane chorym dzieciom

16. Konkurs jest elementem Międzynarodowego Projektu „Superhero Team”

17. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.                         

Organizator: 
Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
os. Klimeckiego 14                                                                                                                                                                          
21-400 Łuków

 Kontakt:
Telefon:  25 7983221 
e-mail: p4@um.lukow.pl


Koordynatorzy  konkursu: Joanna Plewka, Monika Zarzycka, Agata Mąka

Załącznik 1
Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (tj. imię i nazwisko, wiek)  mojego dziecka ….................................................................. w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Przyjacielska kartka” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja       w Łukowie w zakresie umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz stronie blizejprzedszkola.pl, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w  materiałach związanych z konkursem  i wystawą.
 ……………………….……………………………..................
(data, podpis rodzica /opiekuna)

 

 

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-01
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
klimeckiego 14
21-400 Łukowie
668353592
Komentarze
Wyślij wiadomość do Joanna Plewka