Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY "KOTKI PSOTKI"


Konkurs dodał(a) agnieszka burzynska 3 tygodnie temu, wyświetleń 759


Wpis został sprawdzony przez moderatora

W związku ze zbliżającym się świętem kotków serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Kotki Psotki”. Czekamy na śmieszne, zabawne i kolorowe kotkiJ Ważne jest to aby praca była przestrzenna. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 5-6 lat. Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w jednej kategorii wiekowej, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla nauczycieli. Dla pozostałych uczestników biorących udział w konkursie dyplomy i podziękowania zostaną wysłane droga elektroniczną(bardzo proszę pamiętać o dodaniu adresu email)

REGULAMIN:

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie i kształtowanie inteligencji plastyczno-technicznej.
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Wyrabianie szacunku do zwierząt.
 • Inspirowanie do twórczej aktywności.

 

 

 1. Termin nadsyłania prac 21.01.2019 r. - 15.02.2019 r.
   
 2. Każde przedszkole chcące wziąć udział w konkursie może wysłać  1 prace kategorii wiekowej 5-6 lat
   
 3. Prace należy wysyłać na adres:
   

Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII

Ul. Rajska 69

54-028 Wrocław

z dopiskiem KONKURS
 

 1. Pracę plastyczną można wykonać dowolną techniką oraz w formacie przestrzennym.
   
 2. Oceniane będą: kreatywność, pomysłowość, estetyka pracy i przede wszystkim samodzielne wykonanie pracy przez dziecko.
   
 3. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.
   
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje prac podczas wystawy w przedszkolu organizującym konkurs.
   
 5. Każda praca na powinna zawierać dołączoną  metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela, pełny adres placówki, adres email placówki/nauczyciela.
   
 6. Do każdej pracy należy dołączyć  zgody znajdujące się w załączniku- bez nich prace nie będą brane pod uwagę.
   
 7. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola końca lutego 2019 r.
   
 8. Nagrody, dyplomy i podziękowania dla nauczycieli za zajęte w konkursie  miejsca zostaną wysłane pocztą, a dla wszystkich uczestników dyplomy i podziękowania drogą elektroniczną.
   

Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Burzyńska
Katarzyna Zawada

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „KOTKI PSOTKI”

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem i z jego promocją.                                                                                                 

                                               

                                                                              ....................................................

                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „KOTKI PSOTKI”

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem i z jego promocją.                                                                                                 

                                               

                                                                              ....................................................

                                                                                   Podpis nauczyciela/ wychowawcy

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII
Rajska 69
54-028 Wrocław
790744702
Komentarze
Wyślij wiadomość do agnieszka burzynska